संस्कृती आनी पर्यटनाक चालना दिवपी उत्सवांक सरकारी आसरो मेळप गरजेचें श्रीपाद नायकः कुडचडें चंदेरी महोत्सवाचो समारोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
कुडचडेंः संस्कृती राखण आनी पर्यटनाक चालना दिवपी उत्सव, कार्यावळींक सरकारी आसरो मेळप गरजेचें आसा. दयानंद कला केंद्र आयोजीत करता त्या चंदेरी महोत्सवाक राज्य उत्सवाचो दर्जो मेळोवन दिवपाचो आपूण यत्न करतलों अशें केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांणी जाहीर केलें. अंदूच्या 6व्या चंदेरी महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून उलयतना केली.
कुडचडें- सावड्डें वाठारांतलीं सावर्डेकार वाडो, मिनेझीन मॅन्शन हे सारकी दायज थळां देशांत फामाद आसात. तांकां प्रसिद्धी दिवपाचें काम दयानंद कला केंद्र चंदेरी महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान करता. व्हो महोत्सव राष्ट्रीय महोत्सव माळेक  कुडचडें, सावड्डें वाठाराक जोडपाचें काम करता. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालया वतीन ह्या महोत्सवाक राष्ट्रीय  दर्जो फावो आसा अशें नायक हांणी सांगलें.
समारोप सुवाळ्याची अध्यक्ष कुडचडें- काकोडें पालिका मंडळाची नगराध्यक्ष डॉ जँस्मिन ब्रागांझा हिणे दयानंत कला केंद्राच्या वावराची तोखणाय केली. केंद्राच्या चंदेरी महोत्सवाक लागून कुडचडें शाराचें नाव देशांत जावपाक लागलां. हेर राज्यांतले कलाकार ह्या महोत्सवांत आपली कला सादर करपाक येतात ताका लागून ताका राष्ट्रीय स्वरुप मेळल्लें दिसता अशें तिणे सांगलें.
वारसदारांचो भोवमना
चंदेरी महोत्सवाचे प्रगती खातीर योगदान दिल्ल्या दयानंद कला केंद्राच्या वांगड्याचे वारसदार श्रृंगी बांदेकार ( आंतरराष्ट्रीय स्विमर, केंद्राचे पयले अध्यक्ष सदाशीव बांदेकार हांची नात), कुडचडें हागची पयली बायल पुलीस उपनिरीक्षक सर्गेस्त क्रुज कुतिन्हो हिची चली व्हेरोनिका कुतिन्हो, ज्येश्ठ वांगडी मारुती करमली हांचो पूत डॉ वरद करमली (ड्रॉन संशोधन तज्ज्ञ), बांदेकार ऑफसेटची ग्राफीक डिझायनर समिक्षा नायक, पर्यटन म्हामंडळाचो लेखा अधिकारी गोपीनाथ घाडी हांचो श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. केंद्राचो अध्यक्ष मोर्तू नायक, आनंदी नायक आनी बंटी उडेलकार हांचोय ह्या वेळार भोवमान केलो.
समारोप सुवाळ्याचे सुरवेक महोत्सवाचो कार्याध्यक्ष मोर्तू नयाक हांणे प्रास्तावीक करून सगल्यांक येवकार दिलो. ह्या वेळार माचयेर कला आनी संस्कृती संचालक सगुण वेळीप, ज्येश्ठ उद्देजक लक्ष्मण मडगांवकार, उद्देजक वरूण कुडचडकार, जन उत्कर्श संस्थेचो अध्यक्ष अशोक नायक, उपाध्यक्ष सुभाष नायक हाजीर आशिल्ले. महोत्सवांत घेतिल्ले वेगवेगळ्या सर्तीच्या जैतिवंताक सोयऱ्यांचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. बंटी उडेलकारान सूत्रसंचालन आनी सुभाष नायक हाणे उपकार मानले. महोत्सवाचो समारोप राजस्थान आनी मणीपूर सांस्कृतीक कला पथकाच्या कार्यावळींनी जाली.