संस्कृताय आनी समाजसेवेंत वावुरपी युवा स्वराज स्पोर्टस् ॲण्ड कल्चरल क्लब

युवा स्वराज क्लबाक हॅल्थ सॅफ्टी मॅनेजमेण्टाचें आयएसओ 45001:2018 प्रमाणपत्र भेटयतना मंत्री निलेश काब्राल. (संदीप पुंडलिक मापारी)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । संदीप मापारी
सांगें ः दोंगर, शेंतां, देवळां, कपेलां, दर्गा तशेंच मनभुलोवण्या सैमाची सासाय आशिल्लो केपें म्हाल. ह्या म्हालांत कुडचडें मतदारसंघाचो आसपाव आसा. कुडचडें हो ल्हान पूण सोबीत आनी सैमान तशेंच कलेन भरिल्लो, संस्कृतायेची गिरेस्तकाय जोडिल्लो, म्होंवाळ आनी शांतीकायेन वागपी, वावुरपी लोकांचो वाठार. ह्या वाठारांत जुवारी आनी कुशावती न्हंय मोट्या झेतान व्हांवतात. गोंयची कला आनी संस्कृती, आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरिल्लें दायज मुखार व्हरपा खातीर कुडचडें वाठारांतल्यो जायत्यो संस्था, देवस्थानां, समाज वावुरपी मोटे उमेदीन आनी जिद्दीन कार्य करतात. ह्या कार्यांक आनिकूय घटाय, बळगें मेळचें हे खातीर १४ फेब्रुवारी २०१४ दिसा प्रतीक प्रभाकर वस्त  हांच्या फुडारपणा खाला युवा स्वराज स्पोर्ट्स ॲण्ड कल्चरल क्लबाची स्थापना जाल्ली. कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हांचे हस्तुकीं ताचें उक्तावण जाल्लें. ह्या क्लबान आठ वर्सां भितर कुडचड्या पुरतें काम केलेंना जाल्यार आख्ख्या गोंया भितर कुडचडेंचें नांव जोडलां ही अभिमानाची गजाल
आयच्या तरणाट्यांक, बायलांक योग्य माची मेळोवन दिवपाचें काम क्लबाचे वांगडी करतात. कला, संस्कृती, भलायकी, शिक्षण, समाजसेवा आनी जायत्या मळार क्लबाचें योगदान आसा. सांस्कृतीक मळार चड भर दिवन लोककलेचें शिक्षण आनी लोककला सांबाळून दवरपा खातीर नियोजनबद्द अशें पावल क्लबान मारलां. गांवच्या बायलांक एकठांय करून तांकां लोककलाकारांच्या मार्गदर्शना खाला विवीध लोककला शिकोवपाचें कार्य ते करतात. अखील गोंय पांवड्यार लोकनाच सर्त, अखील गोंय सोलो नाच, वेशभुषा, पारंपारीक रांगोळी, आकाशदिवो, पणट्याची सजावट, तुळशी वृंदावन सजावट, पारंपारीक फांती आनी फुलांहार सर्त तशेंच हेर सर्ती आयोजीत करून गोंयच्या कलाकारांक माची दिवन तांकां प्रोत्साहीत करतात. गुरूपुनव, शिक्षक दीस, गांधी आनी लालबाहादूर जयंती,  बांदोडकार पुण्यतीथ, बालदीस, वनमहोत्सव, स्वच्छ भारत नितळ गोंय ( नितळसाण मोहीम) बायलां खातीर खेळ आनी कितल्याश्याच कार्यांवळींचें ते आयोजन करतात. गरजवंतांक फुकट वखदां दितात. कोरोना वेळार तांणी गरजवंतांक भाजयो, कड्डण, हेर सामान तशेंच मास्कांचेंय वांटप केलां.
शिगमोत्सव पारंपारीक मिरवणूक, लोकनाच, नाटक, आरती, धर्मीक आनी तत्सम कार्यावळी आयोजीत करप, एकांकी, नाट्यप्रयोग विवीध महोत्सवांनी सादर करप, संगीत शिक्षणाचें साहित्य उपलब्ध करुन दिवप तशेंच वाचन संस्कृताय वाडची हे खातीर वाचनालय सुरू करप, मनशाची भलायकी बरी उरची हे खातीर जीम उगडप, हे तांचें  तोखणाय करपा सारकें.               खेळांमळार, भलायकी, समाजसेवेंत तशेंच हेर कार्यांत बरो वावर करपी मानेस्तांचो तांणी भोवमान केला. तांच्या ह्या कार्या खातीर तांकां ISO 9001 : 2015 (Certified institution) हो टे्डमार्क फावो जाला. तशेंच ISO 45001:2018 (Occupational health and safety management system), ISO 50001 : 2018 (Energy management system) आनी ISO 14001: 2018 (Environmented management system) हांचें प्रमाणपत्र तांकां हालींच फावो जालां. संस्थेच्या सगल्या वांगड्यांक ही संस्कृतायेची पालखी मुखार व्हरपा खातीर बळगें आनी येस मेळूं. तांकां फुडल्या कार्या खातीर उपाट येस आंवडेतां.