संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान खोलपेवाडी, साळांत सायकल रॅली  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी

दिवचल ः  खोलपेवाडी, साळांतल्या छत्रपती शिवाजी क्रीडा आनी संस्कृती मंडळान संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान विंगडविंगड कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. तातूंत सायकल रॅली आनी वृक्षारोपण हांचो आसपाव आसलो.
हे कार्यावळीची सुरवात सायकल रॅली काडून जाली. कासरपाल आनी खरपाल वाठारांत देवळा मुखा वयल्या वाठारांत अध्यक्ष रामदास वरक आनी भांडारी संतोष झोरे हांचे हस्तुकीं वृक्षारोपण जालें.
उपरांत गोवागेट पुलीस चौकी लागसार पुलीस अधिकारी रुपेश घुरे, भाहू मटकार, उपाध्यक्ष विजय सावळ आनी विनायक तिवरेकार हांचे हस्तुकीं वृक्षारोपण केलें. सायकल रॅलींत 25 परस चड भुरग्यांनी वांटो घेतलो.
खोलपेवाडींतले सरकारी मुळावे शाळे लागसार नितीन नायक, मंदार पाटील आनी शिवम परब हांणी वृक्षारोपण केलें जाल्यार अर्पिता, आचल, सायली महादेव, रामा, सेबी हांणी घराघरांनी वचून वृक्षारोपण केलें.
शिवाजी मंडळाच्या वांगड्यांनी शिकेरींतले गोशाळेक भेट दिली आनी लिंबू, बेल,सुपारी, आंबो ह्या सारकीं रोंपां लायलीं. ह्या वेळार शिवाजी मंडळाचे अध्यक्ष रामदास वरक, उपाध्यक्ष विजय सावळ, भांडारी संतोष झोरे, सचीव मंदार पाटील, नितीन नायक, विनायक तिवरेंकार, शिवम परब, महादेव रेडकार, आरूश जंगले, गोरांव घारे, रामा गवस आनी दीपराज शिंदे हांणी मोहिमेंत वांटो घेतलो.
राष्ट्रपती पुलीस पदक जैतिवंत एसपीजी वरिश्ठ अधिकारी महेश आडेलकार हांकां भेट दिवन रोंपां दिलीं.
शिवाजी मंडळान लागीं लागीं 300 परस चड रोंपांचें वांटप केलें आनी रोंपां लायलीं. सचीव मंदार पाटील हांणी उपकार मानले.