संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान हरित गुंतवणुकेचेर जातली चर्चा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः ट्रॅव्हल अँड ट्यूरिसम असोसिएशन ऑफ गोवा (टीटीएजी) स्काल गोवा आनी गोंय पर्यटन हांच्या जोड पालवान बुधवार 27 सप्टेंबराक संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. हरित गुंतवणुकेचेर लक्ष्य केंद्रीत करपा संबंदी ह्या दिसा चर्चा करतले. टीटीएजी अध्यक्ष नीलेश शाह हाणी दिल्ले म्हायती प्रमाण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे, सरकारी अधिकारी आनी पर्यटन उद्देगांतले भागधारक हे कार्यावळींक हाजीर रावपाची शक्यताय आसा.
कोवीड म्हामारी उपरांत पर्यटन उद्देगातली हरित गुंतवणूक म्हत्वाची थारल्या. दिसानदीस चडशे पर्यटक पर्यावरणा कडेन वचपाक लागल्यात अशें शाह हाणे सांगलें.युएनडब्लूटीओ हे संवसारीक संस्थेन ह्या वर्सा संवसारीक पर्यटन आनी हरित गुंतवणूक ही थीम वेंचून काडल्या. पर्यटन परतप्राप्ती आनी फुडारांतली वाड आनी उदरगती खातीर मुखेल साधन म्हणून ही गुतवणुकेची निवड केल्या.
संवसाकीर पर्यटन दिसाचे कार्यावळींत रानां जीव संवर्धन सोसायटी इंडियाचे वरिश्ठ सल्लागार डॉ अॅरॉन साव्हिओ लोबो जैवविविधतायेच्या मुखेल प्रवाहांतल्यान गोंयांक पर्यटन मळार मेळपी फायद्याचेर चर्चा करतले. एक जेनोरा इन्फोटेक कंपनीचे सीईओ मिलिंद प्रभू आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर उलयतले. जाल्यार सन 360 हे सोलर कंपनीन सुझा पर्यटन उद्देग हरित  जावपाच्या फायद्यांचेर उलयतले. संबंदीत विशय मतींत घेवन राज्य सरकारान हालींच पणजे शारांत 2025 मेरेन 100 टक्के नवीकरणीय उर्जेचेर चलपी शारा तयार करपाची येवजण जाहीर केल्या.
पर्यटन दिसा निमतान पांच हेरिटेज वॉकिंग टूर, 6 ते 18 वर्सा पिराये गटांतल्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर मांडवी न्हंयेचे देगेर रोटकी क्लबा वतीन सकाळी 10.30 वरांचेर बोट क्रूझाचें आयोजन केलां.