संवसारीक जैताचें सपन भंगलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयताराची सकाळ व्हड आशा, आकांक्षा घेवन उदेली. भारतांतल्या 140 कोटी लोकांक फकत आशाच न्हय तर फाटलीं बारा वर्सां पळयिल्लें सपन साकार जातलें असो विस्वासूय आशिल्लो… आनी तो न्याय्य आशिल्लो. कारण भारत पुराय विश्वचषकांत जैतिवंता प्रमाण खेळ्ळो. खेळिल्ल्या धा मॅचींत भारतान जैत मेळयलें; फकत जिखलेच नात, तर विरोधी पंगडाचो अक्षरशा धूप करून एकहाती जैत मेळयलें. निमाणे फेरयेंत प्रतिस्पर्धी ऑस्ट्रेलियेक लीग मॅचींत सहज हारोवपी भारत संवसारीक चॅम्पियन जातलो अशें क्रिकेट मोगींकच न्हय तर संवसार भरांतल्या खेळां जाणकारांकूय दिसतालें. ऑस्ट्रेलिया फायनल जिखतली, असो अदमास खंयच्याच खेळां पंडितान करूंक नाशिल्लो. ताका लागून दनपारां 12 वरांचेर भारतीय टीव्हीक दसून बशिल्ले. हजारांनी लोकांनी पूजा, गाराणें, आंगवणी केल्ल्यो. माराणाच्यो काशी हाडून दवरिल्ल्यो. मिरवणुकेची तयारी केल्ली. खुद्द देशाचे प्रधानमंत्री भोवमानेस्त नरेंद्र मोदी खेळगड्यांक उर्बा दिवपाक खास हे मॅचीक अहमदाबादाक आयिल्ले. तांचेंच नांव दिल्लो हो संवसारांतलो सगल्यांत व्हडलो स्टेडियम.
ऑस्ट्रेलियेन टॉस जिखून भारताक बॅटींग दिले उपरांत भारत उण्यांत उण्यो 300 धांवड्यो काडटलो, अशी सगळ्यांकूच अपेक्षा आशिल्ली. प्रत्यक्ष मॅच सुरू जाली तेन्ना भारत तेच दिशेन फुडें सरतालो. शुभमन गिलाक सुरवेक आवट जालो तरी कॅप्टन रोहित शर्मा आपले सदचे स्फोटक पद्दतीन बॅटिंग करतालो. पयल्या पॉवर प्लेंत भारतान सदचे भशेन बोर्डाचेर व्हडल्या धांवड्यांचो आंकडो लायलो, पूण रोहित शर्मा आवट जातकच चित्र बदलपाक लागलें. रोहित शर्मा गेलो आनी ताचे उपरांत श्रेयस अय्यर. सलग ओव्हरींनी दोन म्हत्वाचे बॅटसमन गेल्ल्यान विराट आनी राहुल हांचेर व्हडलें चेंपण आयलें. तांणी आपलो सैमीक खेळ खेळनासतना मैदानाचेर रावपाचो यत्न केलो आनी ताका लागून धांवड्यांची गती मंद जाली.
ऑस्ट्रेलियन कॅप्टन कमिन्स हाणें बाॅलिंगेंत वेळार बदल केलो. सगल्यांनी बाॅलिंग बरी घाली. फिल्डरांनी तांकां आदार दिल्ल्यान भारताच्यो विकेटी एका फाटल्यान एक पडत रावल्यो आनी भारतीय पंगड 240 धांवड्यांचेर सोंपलो. विश्वचषकाचे फायनलींत ही धांवसंख्या उणी आशिल्ली, पूण भारतीय बाॅलर फॉर्मांत आशिल्ले आनी क्रिकेट मोगींक ते आॅस्ट्रेलियेच्या बॅट्समनांचेर काय न्हय करून नियंत्रण दवरतले, अशी आस्त आशिल्ली. पूण पयलीं तीन विकेटी पडले उपरांत हेड आनी लाबुशेनान पंगडाक जैत मेळोवन दिलें आनी 140 कोटी लोकांचें 12 वर्सांचें सपन तुटलें. भारताच्या तोंडा कडेन आयिल्लो घांस आॅस्ट्रेलियेन गिळिल्ल्यान कोट्यांनी क्रिकेट मोगीं मदीं निरशेवणी पातळ्ळी. खेळगड्यांक तें खूब दुख्खाचें थारलें. खेळगडे मैदानाचेरुच रडपाक लागले. घराघरांनी प्रेक्षकांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलीं. फायनलींत भारतीय पंगड हारलो तरी तो दीस तांचो न्हय अशें म्हणून पुराय देश खेळगड्यां फाटल्यान घट्ट उबो रावलो. दरेका पंगडाक सर्तींत एक तरी वायट दीस येता आनी तांच्या फायद्याचें कांयच घडना. भारताच्या दुर्दैवान निमाणे फेरयेंत तो दीस आयलो आनी भारताक उप जैतिवंत सुवातेर समाधान मानचें पडलें. अर्थांत भारतीय खेळगड्यांनी आपलें सगळें दिलें, पूण नशीबान सहकार्य केलें ना.
भारतीय पंगडान पुराय सर्तींत बरी कामगिरी केली. इकरा मॅचींतल्यो धा जिखून आमी सगळ्यांत बरे हें सिद्ध केलें. रोहित, विराट, सिराज, सामी, बुमराह हांणी तर बऱ्यांतलो बरो खेळ केलो. एक हार घेतली म्हूण भारतीय पंगडाचें श्रेश्ठत्व उणें जायना. तो अजून संवसारांतलो पयल्या क्रमांकाचो पंगड आसा. देशांतले 140 कोटी लोक भारतीय खेळगड्यांचे कामगिरीचो अभिमान बाळगितात. विश्वचषक जिखपाचें भारतीय पंगडाचें सपन जरी तुटलां आसलें तरी तांचे यत्न फुकट वचूंक नात. हे खेपे आमी विश्वचषक जिखले नात तरी फुडल्या विश्वचषकांत भारतीय पंगड विश्वचषकाचेर देशाचें नांव कोरांतलो, हातूंत मात पसून दुबाव ना. बॅड लक टीम इंडिया, बेटर लक नेक्स्ट टायम…

श्याम ठाणेदार
9922546295