संवसारीक करंड निमणो निसरलो !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फाटलो सुमार देड एक म्हयनो देशांत सुरू आशिल्लें क्रिकेटीचें म्हाझूज निमाणे आमी हारलें. आयसीसी क्रिकेटीचो झगझगीत संवसारीक करंड आमचो कॅप्टन रोहित शर्मा स्विकारतनाचो खीण दोळ्यांनी पळोवपाक आतुर आशिल्ल्या कोट्यांनी क्रिकेट मोगींची सामकी निर्शेणी जाली. अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर ते खातीर प्रत्यक्ष हाजेरी लावपी सव्वा लाख प्रेक्षक म्हणा वा टीव्ही तशेंच हेर माध्यमांचेर क्रिकेटीच्या म्हाझुजाची निमणी मॅच पळोवपी कोट्यांनी भारतीयांचें तिसरे फावट आमी संवसारीक वस्ताद जावपाचें मनांत बाळगिल्लें सपन सामकें भंगलें. भारतीयांचो अपेक्षा भंग जावप सभावीक आसा. संवसारीक वन -डे क्रिकेट सर्तीचे पयले मॅची सावन फायनली मेरेन दरेके मॅचींत आमच्या क्रिकेटरांनी तांचेर जीव ओवाळून उडोवचो अशी दोळे दिपकावपी कामगिरी केल्ल्यान संवसारीक करंड जिखपाच्यो अपेक्षा खूब वाडिल्ल्यो. ताका लागूनच फायनलींतली हार देशवासियांच्या सामकी जिवाक लागली. संवसारीक करंड सर्तीतल्या दरेका पंगडाक मैदानार अक्षरशा लोळोवपाचें काम फकत आमच्याच पंगडान केल्लें आसतना पयलेच मॅचींत आमचे कडल्यान सुको मार खावपी, दक्षीण आफ्रिके कडल्यान हारिल्लो ऑस्ट्रेलियेचो पंगड संवसारीक वस्तादपद कशें घेवन वचपाक शकता हो प्रश्न संवसारांतल्या कोट्यांनी भारतीयांक पडला आसतलो. पूण निमाणे ‘हें क्रिकेट रे बाबा ‘ हीच ताची जाप आसा आनी आमकां तें स्विकारून फुडलो प्रवास करचो पडटलो. संवसारीक करंड निमाणे हातांतल्यान निसरलो तरी संवसारीक जेतेपदा खातीर करपाक लागपी कामगिरी प्रत्यक्ष मैदानार करून आमी स्वताक सिद्ध केलें हाचे कडेन संवसार आडनदर करपाक शकचो ना.
रोहित शर्माची भारतीय सेनाच ह्या वेळा वयलें क्रिकेटचें म्हाझूज कशी जिखतली हें पटोवन दिवपी जायतीं समिकरणां हे सेनेचे वट्ट धा मॅचींतल्या सलग अशा धडाकेबाज कामगिरी उपरांत मांडिल्लीं. पूण एकूच समिकरण खरें थारलें, तें म्हणल्यार आपले पयलेच मॅचींत भारतीय पंगडा कडल्यान जाल्ले लजेक घालपी हारीचो बदलो ऑस्ट्रेलियन पंगडान निमणे मॅचींत भारतीय पंगडा परस पेजाद कामगिरी करून घेतलो. संवसारीक करंड आपल्या हातांतल्यान निसरत वता हें पळयत रावपा बगर रोहित शर्मा आनी ताच्या शूर विरां कडेन हेर खंयचोय पर्याय बाकी नाशिल्लो. पांच फावट संवसारीक करंड जिखपी ऑस्ट्रेलियन पंगडाक अंदुंचे सर्तींत पयलीं भारता कडल्यान ते उपरांत दक्षीण आफ्रिके कडल्यान सेगीत दोन हारी खावच्यो पडल्यो. मात ह्या पंगडान केल्लें जबरदस्त कमबॅक हाातूंततल्यान संवसारीक वस्ताद एका रातयां तयार जायना हेंच सिद्ध जालें.
विशेश म्हणल्यार उपांत्य फेरयेंत तेच दक्षीण आफ्रिकन पंगडाचो आनी फायनलींत भारतीक पंगडाक हारोवन तांणी सव्वे फावट संवसारीक वस्तादपण मेळयलें हांगा फकत योगायोग म्हणपाक जावचें ना. सर्तींतले पयलेच मॅचींत भारतीय पंगडान तीन आवट 2 धांवड्या उपरांत ऑस्ट्रेलिये आडची मॅच घुंवडायतना जी हुन्नर दाखयली तीच हुन्नर फायनलींत ऑस्ट्रेलियेन दाखोवन संवसारीक करंड भारताच्या हातांतल्या झोमून व्हेलो. तीन आवट 47 अशे अवस्थेंतल्यान कमिन्साच्या पंगडान मॅच फिरयत भारतीय पंगडाचे आशेचेर सामके उदक ओतलें. विराट कोहली- के एल राहुल हांणी पयले मॅचींत जें काम केलें ताचीच पुनरावृत्ती फायनलींत दिसून आयली. ट्रॅवीस हेड आनी मार्क्स लाबुशेन हांणी ऑस्ट्रेलियन पंगडा खातीर तेंच काम केलें आनी त्याच फरकान जैत लेगीत मेळयलें.
भारतीय पंगड निमाणे एक चॅम्पियन पंगडा कडल्यान हारिल्ल्यान ही हार मनाक लावन घेवपाचें वा लजेक पडपाचें तशें कांयच कारण ना. धा सेगीत जैता उपरांत निमणे मॅचींत आमकां अपेक्षीत असो खेळ करपाक जमलें ना वा तो तसो जालो ना हे मानून घेतलें तरी निर्णायक खिणाक आमी नांगी वडयली, ताचे फाटल्यान हेर बरींच कारणां आसात आनी तांचोय विचार जावपाक जाय. तरी रोहित आनी तांच्या पंगडार वा प्रशिक्षकाचेर हाचें सगळें खापर फोडप समा जावचें ना वा तसो यत्न कोणे करचोय न्ही. रोहिताच्या पंगडान सर्तींत देंवतकच देशवासियांक जें भरभरून दिलें ताचोय विचार जावपाक जाय. फाटल्या देड एक म्हयन्यांत ह्या पंगडान अशी काय चमकदार कामगिरी करून दाखयली की ताचो आमी सगल्यांनी अभिमान बाळगुपाक जाय. कॅप्टन रोहित शर्मा आनी ताच्या पंगडांतल्या दरेका खेळगड्यान केल्ले अफलातून कामगिरीक लागून तर देड एक म्हयनो आमी सगलेच सातव्या अस्मानात हुबताले. देशवासियांच्या चेऱ्याचेर सातत्यान देड एक म्हयनो जी खोशी दिसूय येताली ती फकत हे कामगिरीक लागून पूण फकत एके मॅचीचो निकाल प्रतिकूल गेल्ल्यान तांकां गोळाक लावप कितलें मेरेन सारकें आसा हाचोय विचार जावपाक जाय. भारतीय क्रिकेट सध्या ज्या सर्वोच्च पांवड्यार पावलां थंय मेरेन तें व्हरपाचें काम तर ह्याच खेळगड्यांनी केलां. अर्थात हाका सवसारीक करंडाडी जोड वा किनार मेळिल्ली जाल्यार तें सोने पे सुहागा थारताशिल्लें. निमाणे क्रिकेटींत जर- तरचे भाशेक अजिबात सुवात आसना हे क्रिकेटी कडेन एक धर्म म्हणूण पळोवपी देशवासियांक नव्यान सांगपाची गरज ना.
संवसारीक करंड सर्तींतल्या भारतीय पंगडाचे कामगिरी कडेन नदर मारल्यार आमचो पंगड संवसारीक वस्तादाच्या थाटांत निमणे मेरेन खेळ्ळो. आडवाद फकत फायनलीचो. सगल्याच पंगडांचेर जैत मेळयतना उप वस्ताद न्यूझिलंडाचेर दोन फावट मात. सगल्यांत चड विक्रमी धांवड्यो आमच्या विराट कोहलीच्योच. विराटान केल्ल्या 765 धांवड्यांचो विक्रम बरोच काळ अबाधीत रावपाक शकता, सगल्यांत चड म्हणल्यार 24 विकेटी आमच्याच शामीच्यो. बुमरा, कुलदीप, जडेजा, सिराज हेय तशे खूब फाटीं नात. तीन फावट पांच वा ताचे परस चड विकेटी घेवपी शामीच, सर्वोत्म बॉलींग आमचीच, सगल्यांत चड 31 सके रोहित शर्माचे, सगल्यांत चड 9 निर्धाव ओव्हरी आमच्योच. आतां संवसारीक करंडाची जोड हे अफलातून कामगिरीक मेळपाक शकली ना हें दुर्दैव. हे खातीर अर्थातूच सर्तीच्या आयोजकांक कांय प्रमाणात दोश दिवपाक जाता.
संवसारीक कंरडा सारके सर्तीचे फायनलींत दोनूय पंगडा खातीर स्टेडियमाचेर सारकी परिस्थिती आसपाक जाय. जाल्यारूच फायनलीचो थरार वाडपाक शकता. हो अलिखीत नेम आसतनाय ही मॅच दीस- रात खेळोवन एकाद्र्या पंगडार अन्याय कित्याक करचो हें कळना. अहमदाबादेंत ताचो लाब ऑस्ट्रेलियन पंगडांन घेतलो नाशिल्लो जाल्यार तें अजाप थारपाचें. खेळपट्टी बॅटिंगेक अशी पोशक जायत गेली हें समेस्त क्रिकेट जगतान पळयलें. आयतारच्या सुटयेच्या दिसा जर फायनल जाता जाल्यार निदान ती दिसाची दवरिल्ली जाल्यार खंयच्याय एकि पंगडाचेर अन्याय जावपाची शक्यताय सोंपपाची. टॉस निर्णायक थारिल्ल्यान वस्तादपण सहज हातांत लागप असें जावप हें एका पंगडाचेर अन्यायाचें थारता. अहमदाबादेंत जें घडलें ताची रुखरुख सदांच उरतली. हारी फाटलीं कारणां सोदपाचो हो यत्न अशें जायत्या जाणांक दिसपाक शकता. पूण वस्तुस्थिती न्हयकारपाक जायना. ऑस्ट्रेलियन पंगडाक परबीं भेटयतना भारतीय पंगडान संवसारीक करंड सर्तींत केल्ली कामगिरी लेगीत नवे पिळगेक चड प्रेरणा दिवपी आशिल्ल्यान रोहित आनी ताच्या वांगड्यांचें अभिनंदन करचेंच पडटलें.

वामन प्रभू
9823196359