संभाजीनगर कारखान्यांत 500 कोटींचें ड्रग्स जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुंबय, खबरां संस्थाः अहमदाबाद गुन्यांव फांटो आनी महसूल गुप्तचर संचालनालयान महाराष्ट्रांत व्हड कारवाय सुरू केल्या. दोनूय पंगडांनी संयुक्त कारवाय करून छत्रपती संभाजीनगरांतल्या एका कारखान्यांत धाड घालून थंयच्यान कोकेन, केटामायन आनी एमडी ड्रग्स जप्त केल्यात. जप्त केल्ल्या घुंवळे वखदांचें मोल सुमार 500 कोटी रुपया आसा. नवें वर्स फुलोवपाक हें ड्रग्स विवीध राज्यांनी व्हरपाची येवजण आशिल्ली, अशें कळटा.
सध्या हीं वखदां खंय आनी कोणाक धाडल्यांत वा धाडपाचीं आसात, हाची चवकशी चालू आसा. इतले व्हड प्रमाणांत ड्रग्स तयार करपी कारखानो सोदून काडल्या उपरांत देशांतली उच्च सुरक्षा वेवस्थाय सक्रिय जाल्या.
सूत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण, छत्रपती संभाजीनगरांतल्या एका कारखान्यांत कोकेन, केटामाइन आनी एमडी ड्रग्स व्हड प्रमाणांत तयार जातात अशी गुप्तचर म्हायती अहमदाबाद गुन्यांव शाखेच्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळी. हाचे उपरांत डीसीपी आनी गुन्यांव फांट्याचे पुलीस निरिक्षक हांणी दोन पंगड तयार करून चवकशी सुरू केली. तपासांत ही म्हायती खरी आशिल्ल्याचें दिसून आयलें आनी छत्रपती संभाजीनगरांतल्या ह्या कारखान्याचो दुवो मेळ्ळो. हाचे उपरांत गुन्यांव फांट्याच्या पंगडान डीआरआयच्या आदारान ही व्हडली कारवाय केली.

500 कोटी मोलाचीं घुंवळें वखदां
ह्या कारखान्यांत 300 कोटी रुपयांची कच्चो माल आनी 200 कोटी रुपयांची तयार केल्ली वखदां जप्त केल्या. फुडल्या दिसांनी ह्या कच्चे मालांतल्यान 500 कोटी रुपयांची घुंवळे वखदां तयार जावपाचीं. ह्या प्रकरणांत अटक केल्ल्या आरोपींचीं नांवां दनपरां 4 मेरेन उक्तीं करूंक नाशिल्लीं.