संगीत हें अध्यात्मा वांगडा मनीसपणाचे धडे दिता

म्हापशें आयोजीत स्वर अभिषेकी संगीत संमेलनाचें उक्तावण करतना आमदार प्रेमेंद्र शेट. कुशकी पं. राजा काळे, जयेश साळगांवकार, विनोद पालयेंकार, डॅनिश शिवानी आनी शौनक अभिषेकी.(उमेश झर्मेकार).

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमदार प्रेमेंद्र शेट: म्हापश्यां स्वर अभिषेकी संगीत संमेलनाचें उक्तावण उमेदीन

म्हापशें:  संगीत हें अध्यात्मा वांगडा मनीसपणाचे धडे दिता. आयज हे धांवपळीचे जिणेंत संगीताक लागून मन फुलता. दरेकल्यान संगीत साधना आत्मसात करपाची गरज आसा. पालकांनी आपल्या भुरग्यां भितर संगिता विशीं गोडी निर्माण जावपाक प्रोत्साहन दिवचें अशें मयेंचे आमदार प्रेमेंद शेट हांणी सांगलें. 

स. दत्ताराम पालयेकर चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रस्तूत कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान 14 वें स्वर अभिषेकी भावभक्ती संगीत संमेलनाचें उक्तावण हालींच जालें. म्हापशेंच्या हनुमान नाट्यघरांत आयोजीत ह्या संमेलनाचे उक्तावण कार्यावळीक आमदार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले.

आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन संमेलनाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार पंडीत डॉ. राजा काळे, शौनक अभिषेकी, आयोजीक आदले मंत्री विनोद पालयेंकार, आदले मंत्री जयेश साळगांवकार आनी डॅनिस शिवोनी हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 

  आयोजक विनोद पालयेंकार हांणी, स. जितेंद्र अभिषेकी हांच्या आशीर्वादाक लागुनच आपलें व्यक्तीमत्व घडलां. तांणी फकत विद्येचे संस्कार करूंक ना, जाल्यार तांचे कडल्यान आपल्याचेर आध्यात्मीक संस्कार जाल्यात. अभिषेकी गुरुंनी पयशांची अपेक्षा करिनासतना सगळ्यांक विद्यादान दिलें, अशें म्हणीत तांणी आपल्या गुरूंक मानवंदना दिली. 

आदले मंत्री जयेश साळगांवकार हांणी, विनोद पालयेंकार हांणी फुडाकार घेवन आपल्या गुरुं खातीर संगीत संमेलनाचें आयोजन केल्ले खातीर तांची तोखणाय केली. 

उक्तावण कार्यावळी उपरांत भाव-अभिशेक हे मैफीलीक सुरवात जाली. गायिका योगिता गोडबोले हांणी आपल्या गायनान संमेलनाची सुरवात केली. उपरांत समृद्ध चोडणकर आनी आर्या आंबेकार ह्या कलाकारांनी विवीध भाव आनी भक्ती गीतां सादर करून रसिकांचीं मनां जिखलीं.