संकल्प सेवा कार्यावळी खाला दोन घरां बांदपाक राज्यपालाची मजत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
काणकोणः भाजपाच्या सेवा संकल्प कार्यावळी खाला  बड्डें- खोतीगांव आनी झिल्तावाडी- गांवडोंगरी हांका दोन घरां बांदपा खातीर राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाय हांणी दरेकी 1 लाख रुपयांची मजत केल्या. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं फाटल्या 9 एप्रिलाक ह्या घरांची बुन्याद बसयल्ली.
सेवा संकल्प कार्यावळी खाला ही घऱां बांदपा खातीर बुन्यादी फातोर बसोवपाचे कार्यावळी वेळार जायत्या जाणांनी अर्थीक मजत केल्ली, काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हांणी घरां बांदतात ताची म्हायती राज्यपालाक दिल्ली. बड्डेची कविना मिराशी आनी झिलतावाडीच्या पोनू गांवकार हांचे खातीर ही घरां बांदून दितात. राज्यपालान ह्या घरां खातीर वट्ट  2 लाख रुपये दिल्यात.
दोनापावला राजभवनांत आयोजीत केल्ले एके कार्यावळीतं राज्यपालांनी श्रीमती कविना मिराशीक एक लाख रुपयाचो चॅक भेटयलो. ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकार हाजीर आशिल्ले.