श्री सातेरी दिंडी पंगड 100 कलाकारां सयत तिर्थयात्रेक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केरी-सत्तरी: केरी-विर्डी हांगच्या गांवांनी, आपल्या शेतां भाटांनी कश्ट करपी शिक्षीत तशेंच अशिक्षीत लोक एकठांय येवन 23 मार्च 2016 दिसा श्री बाबु गडेकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला श्री सातेरी दिंडी पथकाची स्थापना केली. फाटलीं स वर्सां 125 कलाकारांक घेवन हो पंगड कार्यरत आसा. ह्या पंगडान आयज मेरेन 124 प्रयोग पुराय गोंय, पंढरपूर, कोल्हापूर, आळंदी, शिर्डी, पारवड ह्या सुवातांचेर वचून आपले दिंडी प्रयोग येसस्वी केले. इतल्या उण्या काळांत 124 प्रयोग येसस्वी करपी नामनेचो दिंडी पंगड म्हणून तांणी नामना मेळयल्यां. कितल्याशाच सर्तींनी वांटो घेवन उत्कृश्ट गायक, उत्कृश्ट सादरीकरण, उत्कृश्ट भेसवण अशे तरेची जायतीं इनामां ह्या पंगडाक फावो जाल्यांत. ह्या पंगडांतले दिंडी कलाकार निस्वार्थ, नितळ भावनेने आपली सेवा दितात. ह्या 124 प्रयोगांतल्यान मेळिल्ल्या मानधनांतल्यान दर वर्सा प्रमाण अंदूं वर्सा कर्नाटक राज्यांतल्या गोकर्ण, मुर्डेश्वर, कोल्लूर, उडपी, श्रृंगेरी, अमृतेश्वर मंदीर, बेलावडीतील श्री वीर नारायण मंदीर, केदारेश्वर मंदीर, चन्नकेशवा मंदीर, जैन मंदीर, मैसूरचो राजवाडो, प्राणी संग्रहालय, वृंदावन बाग हांगा भिमनाथ चोर्लेकार, सिध्देश गांवस, मनोज चौकुळकार, विष्णू घाडी, आनंद घाडी, ज्ञानेश्वर साटेलकार, काशिनाथ गांवस, जयराम परमेंकार हांच्या नेतृत्वा खाला भेट दितले.