श्रीलंकेचो 55 धांवड्यांचेर खुर्दो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतान श्रीलंका पंगडाक वट्ट 302 धांवड्यांनी हारोवन अंदूंचे संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत आपल्या सेगीत सातव्या जैताची नोंद केली. ह्या जैता सयत भारत सेमी फायनलींतली सुवात निश्चीत केली. अंदूंचे संवसारीक सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळोवपी भारत पयलो पंगड थारलो. ताणें 14 गुणां सयत गुणतकट्यांतली पयली सुवात मेळयली.

टॉस हारल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपी भारतान निर्धारीत 50 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन 357 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना श्रीलंकेचो डाव 19.4 ओव्हरींनी फकत 55 धांवड्यांचेर सोंपलो.

भारताच्या बॉलरांनी प्रतिस्पर्धी पंगडांक आव्हान दिलें. जसप्रीत बुमरा, मोहम्मद शमी आनी मोहम्मद सिराज हाणें धुमशेण कांडलें. जाल्यार ते पयलीं विराट कोहली, शुभमन गिल आनी श्रेयस अय्यर हाणें धांवड्यांचो पावस घालो.

जसप्रीत बुमरान पयल्याच बॉलाचेर श्रीलंकेचो ओपनर पथूम निसंकालाक तंबूंत धाडलो. ते उपरांत मोहम्मद सिराजान तीन धपके दिले, जाल्यार मोहम्मद शमीन ताचे पयले ओव्हरींत सेगीत दोन विकेटी घेतल्यो. श्रीलंकेची 6 बाद 14 अशी बिकट स्थिती जाल्ली. सुरवातीचे चारांतले तीन बॅट्समन शुन्याचेर बाद जावपाची श्रीलंकेची ही दुसरी खेप थारली. 2003त भारतानूच मार्वन अटापट्टू, मुबारक आनी माहेला जयवर्धने हांकां शुन्याचेर तंबूंत धाडिल्ले. संवसारीक क्रिकेट सर्तींत 1 ते 10 ओव्हरींत सगल्यांत चड 6 विकेटी वगडावपाचो लजेक घालपी विक्रम श्रीलंकेच्या नांवार नोंद जालो.

अॅंजेलो मॅथ्यूजान एक बाजू सांबाळून धरिल्ली. पूण, शमीन 14वे ओव्हरींत ताका लेगीत वैयक्तीक 12 धांवड्यांचेर परतून धाडलो. हे विकेटी सयत ताणें संवसारीक करंड सर्तींत भारता वतीन सगल्यांत चड 44 (14 डाव) विकेटी घेवपाच्या झहीर खानाचो (23 डाव) आनी जवागल श्रीनाथ (33 डाव) हांच्या भारतीय विक्रमा कडेन बरोबरी केली.

श्रीलंकेन 2004त झिम्बाब्वे आड खेळटना सगल्यांत उणी 35 धांवड्यो केल्ल्यो. ही धांवसंख्या हुपून श्रीलंकेन कांय प्रमाणांत आपली लज राखली.  अंदूंच जाल्ले आशिया करंड क्रिकेट सर्तीचे फायनलींत लेगीत भारतान श्रीलंकेचो डाव 50 धांवड्यांचेर गुठलायिल्लो.

ते पयलीं विराट कोहली (88), शुभमन गिल (92) आनी श्रेयस अय्यर (82) हाणें वानखेडे स्टेडियमाचेर धांवड्यांचो पावस घालो. पूण, तांकां शेंकडे उण्या फरकान चुकले. तांकांच लागून भारताक 8 विकेटी वगडावन 357 धांवड्यांचो दोंगर उबारप शक्य जालें.

कोहली आनी शुभमन हाणें दुसरे विकेटी खातीर 189 धांवड्यांची भागिदारी करून श्रीलंकेक घाम काडलो. लोकेश राहुल (21) आनी श्रेयस अय्यर हाणें 47 बॉलांनी 60 धांवड्यो केल्यो. रवींद्र जडेजान 24 बॉलांनी 35 धांवड्यो केल्यो. संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तींत एकूय वैयक्तीक शेंकड्याची नोंद जायनासतना एखाद्र्या पंगडान नोंदयिल्ली ही सर्वोच्च धांवसंख्या थारली. हाचे पयलीं 2019त पाकिस्तानान इंग्लंडा आड 8 बाद 348 धांवड्यो केल्ल्यो.