श्रमधाम संकल्पने खाला काणकोण पालिका वाठारांत 6 घरां बांदतले

नगरपालिका वाठारांत बांदपाक येवपी घरां संबंदीची म्हायती दितना नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार, नागेश कोमरपंत, बबेश बोरकार, दिलीप केंकरे आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः  काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकाराचे संकल्पनेंतल्यान तयार जाल्ले श्रमधाम येवजणे खाला काणकोणांतल्या गरीब आनी गरजवंताक 100 घरां बांदून दिवपाचो विचार आसा. बड्डें -खोतीगांवांत सद्या एक घर बांदून दिलां. आनीक 14 घरांत बांदतले आनी तातूंतली 6 घरां काणकोण पालिका वाठारांतल्या गरीबां खातीर बांदतले अशी म्हायती नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार हाणे चावडी प्रभागांतल्या लोकाचे बसकेंत दिली.
राजबाग तारीर 2, पाळोळें हांगा 3 जाल्यार किंदळ्यांत एक घर बांदपाची येवजण आसा. जाकां शक्य आसा तांणी घरां बांदपाक अर्थीक मजत करची वा एक दिसा ह्या घरां खातीर श्रमदान करचें अशें आवाहन चावडी वॉर्डाचो नगरसेवक आशिल्ल्या रमाकांत नायक गांवकारान केलें. चावडी प्रभागांतल्या लोकांक श्रमधाम येवजणेची म्हायती दिवपा खातीर शेळेर हांगा दर्शन नायक गांवकार हाच्या घरा बसका घेतिल्ली. सभापती तवडकरालो ओएसडी नागेश कोमरपंत बसकेक हाजीर आशिल्लो.
25 फेब्रुवारीक सांजे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं घरांचो बुन्यादी फातोर बसयतले. ह्या वेळार जाल्ले चर्चेंत  आदलो उपनगराध्यक्ष दिलीप केंकरे. बबेश बोरकार, सुभाष कोमरपंत, नभी खान, शंकर नायक, पेरपेत जाकिस, सलीम सरद हांणी वांटो  घेतलो.  नागेश कोमरपंतान  श्रमधाम संकल्पनेची  पुराय म्हायती दिली. बसकेंत संजय कोमरपंतान सूत्रसंचालन केलें आनी तांणेच निमाणे उपकार मानले.