श्रद्धा उपरांत आफताब दोतोर चलयेच्या संपर्कांत आशिल्लो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था

नवी दिल्लीः श्रद्धा वालकर खून प्रकरणांतलो दुबावीत आफताब अमीन पूनावालाची नार्को चाचणी अजून चालू आसा. तातूंतल्यान खवदळ घालपी म्हायती मुखार येवपाक लागल्या. श्रद्धाचो खून केले उपरांत तो आनीक एक चलयेच्या संपर्कांत आशिल्लो. श्रद्धाच्या खून प्रकरणात आफताबाचें नांव मुखार येतकच ते चलयेक धक्को बसला. ती खूना उपरांत दोन फावटी आफताबाच्या फ्लॅटार गेल्ली, पूण, श्रद्धाचे कुडके फ्रिजांत दवरल्यात हाची तिका कल्पना नाशिल्ली. तिनेच ही म्हायती पुलिसांक दिल्या.
पुलिसांनी पत्रकारांक दिल्ले म्हायती प्रमाण, श्रद्धाच्या खूना उपरांत आफताब बंबल अ‍ॅपच्या माध्यमांतल्यान १५ ते २० चलयांच्या संपर्कात आशिल्लो. ३० मे दिसा तो वयले तरणाटेच्या संपर्कात आयिल्लो. ती मानसोपचारतज्ज्ञ आसा. तिचो जवाब नोंद केला. आफताबान श्रद्धाची मुदी तिका दिल्ली. ती जप्त केल्या.
आफताब केन्नाच भियेल्लो दिसूंक ना. तो सामान्य आनी खूप काळजी घेवपी दिसलो. ताचे कडेन साबार तरांचे सेंट आशिल्ले. तो म्हाका अदीं मदीं ते भेट दितालो, अशें ते दोतोर चलयेन पुलिसांक सांगलां. ताका सिगार ओडपाचें व्यसन आशिल्लें. म्हाका ते सोडपाक जाय, अशें तो सांगतालो. ताका तरातरांचें बरे बरे म्हारग खावपाचे जिनस आवडटाले, अशेंय ते चलयेन सांगलां.