शेती उत्पादन वाडोवपाक पतंजली कडेन कबलात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत योगभूंय निर्माण करपा विशीं मुख्यमंत्र्यांची आचार्य बाळकृष्ण हांचे कडेन चर्चा

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : शेती, फुलोत्पादन, फलोत्पादन, दूद उत्पादन, गांवगिऱ्या वाठारांतली उदरगत करपा खातीर गोंय सरकारान पतंजली संस्थे कडेन समजीकाय कबलात (एमओयू) केल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली.
पतंजली योग संस्थेचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आचार्य बाळकृष्ण हांचे कडेन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची चर्चा जाली. ह्या वेळार मुखेल सचीव पुनितकुमार गोयल तशेंच हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
पतंजली योग संस्थेचे वतीन राज्यांत तीन दिसांचें योग शिबीर जालें. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत ह्या शिबीरांत वांटो घेतिल्लो. रामदेव बाबा हांणी शिबिरांत मार्गदर्शन केले. गोंयांत योगाचो प्रसार वाडत आसा. शिक्षण संस्थांनी योग शिकोवपाचो प्रस्ताव आसा. योगासनां ही भलायकी तशेंच साधने खातीर गरजेचीं. राज्यांत योगभूंय स्थापन जाली जाल्यार पर्यटनाक लेगीत लाव जातलो.
सेंद्रीय शेती, दूद उत्पादन, वेलनेस पर्यटन ह्या मळार पतंजली संस्था बरो वावर करता. पतंजलीच्या पालवान नवीन तंत्रज्ञान तशेंच नव्यो पद्दती विकसीत करपा खातीर समजीकाय कबलात जाल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हाचेर खोलायेन आचार्य बाळकृष्ण हांचे कडेन चर्चा केली.