शिवोले शिवजयंती उत्सव उमेदीन

शिवजयंती निमतान मिरवणुकेंत वांटो घेतिल्ले शिवयोद्धा. (जयेश नायक)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवोलीः शिवयोद्धा, समर्थन संघटणां गोंय आनी शिवमोगी हांच्या जोडपालवान शिवोली वाठारांत शिवजयंती व्हड उमेदीन मनयली.

हे निमतान व्हड मिरवणुकेचें आयोजन केल्लें. शिवोली, ओशेल, सडयें आनी आसगांव वाठारांतल्या विवीध देवळांनी मिरवणूक व्हेली. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकांत शिवाजीच्या अर्दकृती पुतळ्याक हार ओंपलो. थंय मानेस्तांचो भोवमान केलो. आमदार डिलायला लोबो, निलेश वेर्णेंकार, शिवयोद्धा तशेंच समर्थन संघटणेचे पदाधिकारी आनी शिवमोगी नितीन आगरवाडेकार, प्रेमानंद आरोलकार, यदुवीर सिमेपुरुशकार, दीपक आगरवाडेकार, विजय कोरगांवकार, अमीत मोरजकार, विराज वेंगुर्लेकर, लिलेश शिरोडकार, एकनाथ पेडणेंकार, गजानन पेडणेंकार, अजीत ताम्हणकार, मेघश्याम गडेकार, सुशांत भोसले, हरिश्चंद्र नायक आनी हेरांनी मिरवणुकेंत वांटो घेतिल्लो.