शिवोले आयज कामधेनू भिक्षा फेरी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्री समर्थ रामदास सेवा भक्ती मंडळ, तीन माड, कुचेली शिवोलीचे वतीन सत्संग आनी भिक्षा फेरीचें आयोजन केलां. आयज सांजवेळा सात वरांचेर समर्थ मठांत राय शिवोलीचे वतीन सत्संग दासबोध वाचन जालें.
आयतार, १५ मे ह्या दिसा सकाळीं ९ वरांचेर रामदासी कामधेनू भिक्षा फेरी, भाटी सगुणवाडो, राम वाडो, ओशेल शिवोले जातली. सांजवेळा सात वरांचेर हनुमंत बाणावलीकार हांच्या निवासस्थानार सत्संग दासबोध वाचन जातलें.
सोमारा, १६ मेक सांजवळा सात वरांचेर श्याम नायक कळंगूटकार हांच्या निवासस्थानार सत्संग आनी दासबोध वाचन जातलें.
मंगळार, १७ मेक सकाळीं ९ वरांचेर रामदासी कामधेनू भिक्षा फेरी चौकी, घुबलावाडो, ओशेल, शिवोले जातली. हे कार्यावळीक व्हडा संख्येन हाजीर रावचें अशें आवाहन श्री समर्थ रामदास सेवा भक्ती मंडळाचे वतीन अध्यक्ष सदानंद गोवेकार तशेंच समितीचे वांगडी दिगंबर वायंगणकार, सरोज सीमेपुरूषकर आनी हनुमान दाभोळकार हांणी केलां.