शिवी देवळांत वसंत पुजा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पाणयेवाडो-बोरयेच्या शेणवी बोरकार कुटुंबांच्या श्री शिवी देवळांत वर्सुकी वसंत पुजेचो उत्सव सुरू आसा. तो आयतारा, 15 मे मेरेन चलतलो.
त्या निमतान आयज दनपरां धर्मीक विधी जाले. सांजवेळा 6.30 वरांचेर किर्तनाची कार्यावळ जाली. उपरांत आरती आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. रातीं स. अण्णासाहेब किर्लोस्कर हांणी बरयिल्ल्या ‘सौभद्र’ ह्या संगीत मराठी नाटकाचो प्रयोग जालो. डाॅ. प्रदीप बोरकार हांणी ह्या नाटकाचें कोंकणी रुपांतर केल्लें.
फाल्यां, आयतारा, 15 मे क रातीं 8 वरांचेर बालगोपाळांची सांस्कृतीक कार्यावळ जातली. ह्या उत्सवाक भाविकांनी व्हडा संख्येन येवन कार्यावळ सोबोवची अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां.