शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयांत सोहन रावत पयलो

शिवाजीराजे विद्यालयांत पयल्या तीन क्रमांकांचेर आयिल्ल्या सोहन रावत, ओंकार साळकार, ऐश्वर्या मिरकार हांचे वांगडा दिलीप देसाय, मुख्याध्यापक नागनाथ गोसावी, चेअरमन प्रिया राऊत, नितीन नायक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: दिवचल म्हालांतल्या साळ ग्रामपंचायत वाठारांतल्या खोलपेवाडी हांगच्या शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयाचो धावेचे परीक्षेचो निकाल 98.70 टक्के लागलो. 

विद्यालयांतल्यान वट्ट 77 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. तांतले 76 विद्यार्थी पास जाले जाल्यार एका विद्यार्थ्याक एटीकेटी मेळ्ळें. पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां मदीं 35 विद्यार्थी विशेश श्रेणीत, 30 विद्यार्थी पयले श्रेणीत जाल्यार 11 विद्यार्थी दुसरे श्रेणीत पास जाले. 

सोहन समीर रावत हाका 95.50 टक्के गूण मेळोवन विद्यालयांत पयलो जाल्यार ओंकार रंगनाथ साळकार 94.66 टक्के गुणांनी दुसरो आनी ऐश्वर्या लवू मिरकार 90.33 टक्के गूण घेवन तिसरें आयलें. 

    विद्यालयांत पयल्या तीन क्रमांकाचेर आयिल्ल्या सोहन रावत, ओंकार साळकार आनी ऐश्वर्या मिरकार हांकां आतांचे चेअरमन प्रिया पांडुरंग रावत आनी मुख्याध्यापक नागनाथ गोसावी हांचे हस्तुकीं फुलांचो तुरो आनी इनामां भेटोवन भोवमान केलो. शिक्षक दिलीप देसाय आनी खेळां शिक्षक नितीन नायक आनी हेर ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. शिवाजीराजे हें विद्यालय गांवगिर्‍या वाठारांत आशिल्ल्यान विद्यालया बगर हांगा हेर अभ्यासाच्यो सुविधायो नासून लेगीत विद्यार्थी दर वर्सा पर्जळीत येस मेळयता. ह्या येसाक लागून विद्यार्थी, शिक्षक आनी कर्मचारी हांचें चेअरमन प्रिया रावत, मुख्याध्यापक गोसावी, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष शिवानंद भोसले आनी हेर वांगडी आनी पालकांनी परबीं भेटयलीं. 

चेअरमन प्रिया रावत हांणी शिवाजीराजे हें विद्यालय शिक्षणीक मळार सदांच फुडें आशिल्ल्यान तें विद्यार्थ्यां खातीर योग्य मार्गदर्शक थारता. विद्यार्थांक कसलीच आडखळ आसल्यार तांणी विद्यालयाचे चेअरमन, मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी  हांचे कडेन संपर्क करचो. तांकां योग्य अशें मार्गदर्शन मेळटलें, अशें तांणी म्हणलें.