शिक्षा सदन विद्यालयाचो निकाल 97 टक्के

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी ः नगर प्रियोळचे सेंत्रु एदुकादोर शिक्षण संस्थेच्या शिक्षा सदन माध्यमीक विद्यालयाचो निकाल ९७ टक्के लागला.
गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान घेतिल्ले धावेचे परिक्षेंत ह्या विद्यालयांतले 37 विद्यार्थी बशिल्ले. तातूंतले ६ विद्यार्थी विशेश श्रेणींत, २३ विद्यार्थी पयल्या वर्गांत, ७ दुसऱ्या वर्गांत पास जाले.
विश्वेश निलेश नागवेंकार हाणें ९२ टक्के गूण मेळोवन पयली सुवात मेळयली. ताका इंग्लिशींत ९२, हिन्दींत ९१, समाजीक विज्ञान ९५ आनी संस्कृतांत ९६ गूण फावो जाले.  वैष्णव गजानन प्रभू तळावलीकार हाणें ८८ टक्के गूण मेळोवन दुसरी सुवात मेळयली.
पलक प्रशांत प्रियोळकार आनी संध्या कुमारी मेहतो हांणी ८४ टक्के गूण मेळोवन तिसरी सुवात जोडली. चैतन्य च्यारी हाणें ८2 टक्के आनी अक्षय गावडे हाणें ७8 टक्के गूण  मेळोवन विशेश श्रेणी मेळयली.
येस मेळोवपी विद्यार्थ्यांक शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विजय कुमार कामत, वेवस्थापक संदीप निगळ्ये, मुख्याध्यापिका शोभा प्रियोळकार, शिक्षक आनी हेरांनी परबीं भेटयल्यांत.