शिक्षकां कडल्यान विद्यार्थ्यांक असमानतायेची वागणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लंडन, खबरां संस्था : समाजीक, अर्थीक, लिंग वा जातीच्या आदाराचेर कांय शिक्षक विद्यार्थ्यां वांगडा वर्गांत असमानतायेन आनी निरुत्साही वागतात. बरी कामगिरी केल्या उपरांत लेगीत जायत्या विद्यार्थ्यांक उर्बा दिवचे बदला शिक्षकां कडल्यान नकारात्मक वा खर टिप्पणी येता.
साऊथम्पटन विद्यापिठांत समाजीक मानसशास्त्राचे प्राध्यापक कान्सटेंटीन सेडिकेडे हांच्या मतान अशें वागणुकेचे भुरग्यांचेर वायट परिणाम जावंक शकतात. भुरग्यांक शिक्षकांची भास आनी वागणूक कळटा. अर्थीक स्थिती इबाडिल्ल्यान विद्यार्थी बऱ्या शिक्षकां पसून पयलींच पयस आसात. घरांत वा भायर शिकपाक फावो ती साधनसुविधा आनी सुवात ना. तरी लेगीत सध्याचे परिस्थितींत तांकां मुखार वचपाक बंदी घालप चुकीचें.
शिक्षकांची ही वागणूक भुरग्यांच्या मनांत रुजता आनी ताचे गंभीर परिणाम जातात. तांका उणी ग्रेड कित्याक मेळ्ळी तें शिक्षकांनी समजून घेवपाक जाय. यूकेत 10 ते 13 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्यांचेर केल्ल्या अभ्यासांत विद्यार्थ्यांनी बरी कामगिरी करुन लेगीत शिक्षक गरीब वंचित विद्यार्थ्यांक परिक्षेंत उणी ग्रेड दितात अशें दिसून आयलां. उच्च, मध्यम फाटभूंय आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक उत्कृश्ट, तुमी बरें केलें अशीं टिप्पणी मेळटा जाल्यार दुसरे वटेन वंचित, गरीब विद्यार्थ्यांक तांच्या समान वा बरी कामगिरी करुन लेगीत ‘तुमका चड यत्नांची गरज आसा’ अशी टिप्पणी मेळटा.
हेरां परस हुशार आनी येसस्वी जाले उपरांत लेगीत विद्यार्थी स्वताक उणे बुदवंत, आपली बुद्धी वाडोवपाक कमी सक्षम आनी उणी पात्रताय आसा अशें समजतात. अपेस आयल्या उपरांत ते हार मानतात आनी दबावा खाला वायट कामगिरी करतात. तांचेमदीं न्यूनगंड तयार जाता. शिक्षकांनी सगल्यांक समान वागणूक दिवंक जाय, अशें सेडिकेडे हांणी म्हणलां.