शाळेची दुरुस्ती वेळार… पूण वीज नाशिल्ल्यान…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केरी-सत्तरी, प्रतिनिधी: धनगरवाडो केरी सत्तरीच्या सरकारी मुळाव्या विद्यालयाचें दुरुस्ती काम पुराय जाल्ल्याक तीन म्हयने जाले. पूण आजूनय विद्यालयांत वीज नाशिल्ल्यान वर्ग सुरू करूंक ना. ताका लागून विद्यालयाचे दुरुस्ती वेळार पर्यायी वेवस्था केल्ले सुवातेर भुरग्यांक शिक्षण घेवचें पडटा. ताका लागून भुरग्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात.
मजगतीं, मार्चांत ह्या विद्यालयाच्या दुरुस्ती कामाक सुरवात जाल्ली. गिमाचे सुटयेंत काम पुराय करून जुनांत शाळांचे शिकवणी वर्ग नव्या वर्गांत सुरु करपाचें आस्वासन पालकांक दिल्लें. ते प्रमाण शाळेक वेगळी कूड आनी दुरुस्ती कामाक सुरवात जाली. जून मेरेन शाळेचें दुरुस्ती काम पुराय जालें. पूण शाळेच्या नव्या कुडींत वीज उपकरणांची वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान हे वर्ग परत शाळेंत स्थलांतरीत करूंक ना. ताका लागून विद्यार्थ्यांक अपुराय सुवातेर बसून शिक्षण घेवचें पडटा.

वर्गाच्या दुरुस्तीचें काम सुरु केलें तेन्ना वीज उपकरणां जोडपाचो वेगळो प्रस्ताव सरकाराक धाडलो. पूण तो आजूनय मंजूर जावंक ना. हे विशीं चवकशी केली तेन्ना ह्या प्रस्तावाची निविदा मंजूर जाल्या पूण प्रत्यक्षात काम सुरु करपाक मंजुरी दिवंक नाशिल्ल्यान हें काम आडखळून उरलां. ता लागून ह्या कामाक बेगीन मंजुरी दिवची अशी मागणी पालक करतात.