शाळांनी मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार वचनबद्द : मुख्यमंत्री

शाळेचें दिवली पेटोवन उक्तावण करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गृहनिर्माण मंडळ, सांखळी हांगा स्वतंत्र सेनानी जगन्नाथराव जोशी सरकारी मुळाव्या शाळेचें उक्तावण केले.

ह्या वेळार शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, जिल्हाे पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकार, नगरसेवक शुभदा सावयकार, रश्मी देसाय, दयानंद बोर्येकार, हरवळें ग्रामपंचायतीचे सरपंच राजू मळीक, जीएसआयडीसीचे एमडी हरीश हडकोणकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.

शाळेच्या उक्तावण कार्यावळींत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें, सांखळी हो एकसुरो गांव आसा जंय तुमी केजी ते पीएचडी मेरेनचें शिक्षण घेवपाक शकतात. नवीन शिक्षणीक धोरणा खाला शाळांनी हाचे मुखार नवीन अभ्यासक्रम सुरू करतले. आमकां विद्यार्थ्यांचो फुडार घडोवपाचो आसून ते खातीर आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकाराचें यत्न आसात. विद्यार्थ्यांनी नाविन्यपूर्ण कल्पना वरवीं येसस्वी करियर घडोवपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यानी दिलो.

मुख्यमंत्र्यानी सांखळे रोखडीच वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचेंय ह्या वेळार उतर दिलें.

ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं शिक्षणीक क्षेत्रांतल्या योगदाना खातीर प्रसाद गांवस, दत्तगुरू जोशी आनी स्नेहलता मणेरकार हांचो सत्कार जालो.

सुरूवातीक शुभदा सावयकार हांणी मानेस्तांक येवकार दिलो. मुख्याध्यापिका कृपाली गांवस हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें.