शणै गोंयबाब हांणी गोंयचो स्वाभिमान राखलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. चंद्रकांत शेट्ये: शणै गोंयबाब हांच्या 147व्या जयंती निमतान दिवचले उत्सव

भुरग्यांनी शणै गोंयबाब हांची देख घेवचीं : प्रेमेंद्र शेट
कोंकणी खातीर काम करपाक भुरग्यांक संद : प्रकाश पर्येकार
गोंयभर शणै गोंयबाब हांच्या जयंती निमतान उत्सव

दिवचल : दिवचल कलाकारांची भूंय. हांगच्या लोकांनी विवीध विभागांत आपलें योगदान दिलां. शणै गोंयबाब हांणी गोंयांक एक स्वतंत्र वळख करून दितना कोंकणी खातीर व्हड योगदान दिलां. गोंयचो स्वाभिमान राखून तांणी कोंकणी खातीर दिल्लें योगदान म्हान आसा, अशें आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी सांगलें.
गोवा कोंकणी अकादेमी आनी दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र हांच्या जोड पालवान शणै गोंयबाब हांचे 147 वे जयंती निमतान 12 वो शणै गोंयबाब जयंती उत्सव दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळा संकुल सभाघरांत जालो. ह्या वेळार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. स. पास्कॉल (रॉकी) आंतोनियो फर्नांडीस माचयेर ही कार्यावळ जाली. कोंकणी सेवा केंद्र सांखळे आनी रायजिंग यूथ मयें ह्यो संस्थाय ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्यो. ह्या वेळार प्रा. प्रकाश पर्येकार गुरूदास कडकडे, अनिल वेर्णेंकार, हर्षा शेट्ये, अद्वैत साळगावंकार, सदाशिव वालवलकार हांचो विवीध मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर भोवमान केलो.
उक्तावण सुवाळ्याक मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष वसंत सावंत, वल्लभ साळकार, विनिक्षा सांखळकार, रूपेश ठाणेकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मानेली कोंकणी लेखक डॉ. प्रकाश पर्येकार, गोवा कोंकणी अकादेमीचे सचीव दामोदर मोरजकार, श्री शेट्ये आनी हेर हाजीर आशिल्लें.
ह्या वेळार भुरग्यांनी सुदर अश्या नाचांत येवकार गीत सादर केलें. मानेस्तां हस्तुकीं परंपरीक माले पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जालें.
येवकाराचें उलोवप अध्यक्ष रूपेश ठाणेकार हांणी केलें, शणै गोंयबाब हांचें कोंकणी खातीर व्हड कार्य केलां. कोंकणीची अस्मिताय जागृत करतना दर्जेदार साहित्य निर्मिती करून कोंकणीचो बावटो सदांच हुबयलो. तांची प्रेरणा घेवन कोंकणी सेवा चड सक्षम करपा खातीर सगळ्यांनी एकवटान काम करचें असो उलो तांणी मारलो.
वसंत भगवंत सावंत हांणी मार्गदर्शन करतना सांगलें, शणै गोंयबाब हांचें कार्य म्हान. तांणी स्वाभिमान जागृत करतना कोंकणी सेवा, लेखन केलें. हाका लागून गोवेकरांची वेगळी वळख निर्माण करून दिल.
भुरग्यांनी शणै गोंयबाब हांची देख घेवन फुडें सरचें. दिवचलचे नांव वयर काडचे, शणै गोंयबाब हांणी गोंयां खातीर भरपूर योगदान दिला, अशें मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयले.
कोंकणीच्या मळार आयज खूब काम आसा. आयज कोंकणी खातीर काम करपाक भरपूर संद आसा अशें प्रा. प्रकाश पर्येकार उलयले.
गोवा बोर्डांत धावी, बारावेचे परीक्षेंत कोंकणी विशयांत सगळ्यांत चड गूण मेळयल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान ह्या वेळार केलो. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत कोंकणी भाषा प्रचार आनी प्रसार, आतां आमी खंय आसात? ह्या विशयाचेर परिसंवाद जालो. उपरांत गोंयची कला आनी साहित्य ह्या विशयाचेर प्रस्नमंजुषा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यां खातीर कविता वाचन सर्त, दिवचल म्हाल प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीर भेसवण सर्त घेतली. सांजेवेळार इनामां भेटवण, उक्ती माची आनी कार्यावळचो समारोप जालो.