व्रतस्थ धोंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मयेंच्या गांवकारवाड्या वयले व्रतस्थ धोंड
(फोटो विशांत वझे)