वॉटर कॅनन ‘वरूण’ वापराविणें पडून

पर्वरे उत्तर गोंय पुलीस अधिक्षक इमारतीच्या वाठारां पडून आशिल्ली वॉटर कॅनन वरुण गाडी. (उमेश झर्मेकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

14 वर्सां सावन खाता धुल्ल; देखभाल नाशिल्ल्यान 55 लाखांचो निधी फुकट

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: केंद्र सरकारान गोंय पुलिसांक दिल्ली वॉटर कॅनन (वरूण) गाडी 14 वर्सां सावन वापरा विणें पडून आसा. कायदो आनी सुवेवस्थे वेळार आंदोलकांक धांवडावन घालपाच्या वावरांत उपेगांत येवचें, हे खातीर ही गाडी सगळ्या राज्यांक उपलब्ध करून दिल्ली. हे गाडयेची किंमत 55 लाख रुपया आसा.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2009 त ही वरूण गाडी गोंयांत येवचे आदीं ती हातळपा खातीर पुलीस खात्यान त्या वेळार दोन कॉन्स्टेबल आनी दोन वाहन चालक अशा चार कर्मचाऱ्यांक खाशेलें प्रशिक्षण दिल्लें. हें प्रशिक्षण गुजरातांत दिल्लें. पूण ही गाडी गोंयांत येत सावन पुलीस तंत्रीक विभागान तिचो वापर खंयच्याच कारणां खातीर करूंक ना. ताका लागून वापरा विणें आनी पोरणें जाल्ले स्थितींत ती गाडी पर्वरे उत्तर गोंय पुलीस कार्यालयाच्या वाठारांत धुल्ल खायत पडून आसा. ते भायर प्रशिक्षीत कर्मचाऱ्यांक ह्या तंत्रीक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हेर कडेन सेवा दिवपाच्या कामाक लायल्यात. ह्या कारणाक लागन वरूण गाडयेची वायट अवस्था जाल्या. देखभाल नाशिल्ल्यान हे वॉटर कॅनन गाडयेचेर खर्च केल्लो 55 लाख रुपयांचो निधी लेगीत फुकट गेल्ल्यांत जमा जाला.

हालींच्या काळांत तशेंच फाटल्या 14 वर्सांच्या काळांत उत्तर गोंया सयत पुराय गोंयांत खूबश्यो उजो लागपाच्यो दुर्घटणा घडल्यात. तशेंच रस्त्याचेर ऑयल आनी गॅस गळटीचे प्रकार घडल्यात. चार म्हयन्यां आदीं पिळर्ण उद्देगीक वसणुकेंतले बर्जर बेकर पेंट कंपनींत लेगीत व्हड उज्याची दुर्घटणा घडिल्ली. हो उजो पालोवपा खातीर नौदळ आनी लश्करी सैन्य दळाची मजत घेवची पडिल्ली.

तेचवरी, 2013 त पर्वरे घडिल्लें नायजेरियन लोकांचें आंदोलन आनी ते उपरांत पर्यटक टॅक्सीवाल्यांचें आंदोलन घडलें. हीं आंदोलनां सोंपोवचे खातीर वरुणाचो वापर करपाक जातालो. कारण ह्या आंदोलनाचे सुवाते सावन कांय किलोमिटर अंतराचेर ही गाडी आशिल्ली. त्या वेळार ही गाडी बरे स्थितींत आशिल्ली. तरी लेगीत पुलीस अधिकाऱ्यांनी हे गाडयेचे तांकीचो वापर करून घेवंक ना.

सध्या ही गाडी वापरा विणें पडून आसा. पुलीस अधिकाऱ्यांनी फायद्याचे अशे हे गाडयेचेर लक्ष दिवन ताची देखभाल करपाची गरज आसा. वरूण गाडयेक सध्या ताकतिकेन दुरुस्तीची गरज आसा, ना जाल्यार ही गाडी कावलांत काडपाचो वेळ पुलीस खात्याचेर येतलो.

कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळप वरुणाचें उदिश्ट

कायदो आनी सुवेवस्थे वेळार आंदोलकांचेर उदकाचो फवारो मारून तांकां धांवडावप, ते भायर एकादे भिरांकूळ उज्याचे दुर्घटणेचेर नियंत्रण मेळोवप, रस्त्याचेर ऑयल पडल्यार ती धुंवन उडोवप, अशा कामां खातीर हे गाडयेचो वापर करप हें मुखेल उदिश्ट केंद्र सरकाराचें आशिल्लें. कारण उजो पालोवपी दळाचे गाडये परस हे गाडयेंतले उदकाचे टांकयेची तांक चड म्हणल्यार 12 हजार लिटर आसा. जाल्यार उजो पालोवपी दळाचे गाडये वयले टांकयेची तांक 5 ते 10 हजार लिटर आसा. ताका लागून ही गाडी एकाच वेळार 15 ते 20 मिण्टांनी सहजतायेन उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपाक शकता.