वेंचणुकेचे फाटभूंयेर धर्माचें राजकारण : विजय सरदेसाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

‘हिंदू खतरे में है’ घोशणा सरकाराचें अपेस धांपपाकूच!

मडगांव, प्रतिनिधी : लोकसभा वेंचणुके उपरांत राज्यांतल्या धर्मा-धर्मांत फुटीचें राजकारण करप सुरू जालां. छत्रपती शिवाजी महाराजांक सगलेच मानतात, पूण ताच्या नांवाचो वापर करून दुसऱ्या धर्मा आड कितें करप ही गोंयांत एक नवी संस्कृताय सुरू जाल्या. राज्यांतल्या हिंदुंक एकठांय हाडपाचो यत्न करतना हेर धर्मांक गाळी संवपाची गरज ना. सरकारान बरें प्रशासन दिवंक ना, सबका साथ, सबका विकास करूंक ना, तें फकत भाशणां पुरतें उरलां. सरकाराचें अपेस लिपोवपा खातीर हिंदू खतरे में है हो नारो दितात आनी हिंदूंक एकठांय करतात, असो गंभीर आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलो.
फातोड्ड्यां उदरगतीचीं कामां सुरू केले उपरांत उलयतना आमदार सरदेसाय हांणी सांगलें, गोंयांत धर्माच्या नांवान समाजीक एकचार इबाडत आसा. देखून समाजाचो एकवट तिगोवन दवरपाक एक चळवळ उबारप सुरू जालां. राज्यान पयलीं केन्नाच धर्माच्या नांवान वाद पळोवंक ना आनी आतां हें काम कांय राजकारणी करतात. राज्यकर्ते हिंदू मतां मेळोवपा खातीर धर्माच्या नांवान समाजीक एकचारांत फूट घालपाचो यत्न करतात जाल्यार ताका विरोध करप हें विरोधकांचें कर्तव्य. पूण सध्या विरोधकांचो एकवट ना, देखून समाजाचे प्रतिनिधी मुखार येवन समाजीक समरसताय तिगोवन दवरपाक वावुरतात. गाझाच्या एका हॉस्पिटला वयल्या बॉम्बस्फोटाक लागून आंतरराष्ट्रीय पांवड्यारय असोच गोंदळ सुरू आसा हें स्पश्ट जाता. ही कृती अमानवीय आसा.

शिवरायांच्या नांवाचो वापर

छत्रपती शिवाजी महाराजांक सगलेच मानतात. पूण तांच्या नांवाचो वापर करून दुसऱ्या धर्मा आड कितें तरी करप ही गोंयांत एक नवी संस्कृताय सुरू जावपाक लागल्या. हें सगळें राज्या भायले लोक करतात. तांणी गोंयच्या हिंदूंनी कशें वागचें तें सांगपाची गरज ना. आमी सगले गोंयकार एक आसात हें दाखोवपाक सगल्या गोंयकारांनी 31 ऑक्टोबराक मडगांवच्या लोहिया मैदानार हाजीर रावपाची गरज आसा, असो उलो आमदार सरदेसाय हांणी मारला.

फुडाराक प्राधान्य दिवपाची गरज

इगर्जे सकयल देवूळ आसा आनी देवळा सकयल मशिद आसा अशें सांगीत रावपाचें आनी खणीत रावपाचें. इतिहासाचो आपणाक जाय तसो वापर करपाचो. प्रत्येकान भूतकाळा परस फुडाराक प्राधान्य दिवपाक जाय. बिहार, उत्तर प्रदेशांत हें चलत आसत, पूण गोंया सारकिल्ल्या पुरोगामी समाजांत आमी रावतात म्हणून ह्यो गजाली राजकारणा खातीर करपाक विरोध आसतलो. हांगा सगळे बरे जियेतात, तांकां जियेवंक दिवचें. हें सगळें वेंचणुके वेळारुच जाता असो आरोप आमदार सरदेसाय हांणी केलो.

समाजीक एकचार तिगोवपाची गरज

आमी हिंदू आसात ताचो आमकां अभिमान आसा. पूण आमी सर्वधर्म समभाव मानपी समाजांत रावतात हें लक्षांत दवरप लेगीत म्हत्वाचें. आतां लेगीत भाजपा सरकाराच्या काळांत धर्मांत फूट घालपाचें काम सुरू आसा. राज्यांत म्हारगाय आनी बेकारी आसा. नोकऱ्यो विकप चालू आसा. सुविधांच्या नांवान पणजी शार सोंपयलां. पर्रीकाराच्या काळांत न्हय, तर सध्याच्या सरकारान सुरू केल्लो एकूय प्रकल्प सारको पुराय जावंक ना. सरकाराचें अपेस लिपोवपा खातीर आमदार विकतें घेतले अशें आमदार सरदेसाय हांणी सांगलें.

मडगांवां परस फातोड्ड्यां उदरगत

फातोर्डा मतदारसंघांत जमनीपोंदा वीज लायनी, घाणयाऱ्या उदकाच्यो पायप लायनी घालून दोनूय वटांनी पीव्हीसी उदका लायनी घालपाच्या वावराचेर भर दिला. दवंडे हांगा 20 लाखांचें काम सुरू आसा आनी डिसेंबर मेरेन तें पुराय जातलें. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या निमतान फातोड्डेंच्या भितरल्या रस्त्यां वांगडाच मुखेल रस्ते हॉटमिक्स केल्यात. सुविधांच्या मळार आतां फातोड्डें मडगांव शारा परस फुडें आसा. मडगांव शारांत वचपाक 20 मिनटां लागतात, पूण फातोड्ड्यां रस्ते आनी सुविधांक लागून 20 मिनटांनी भोवपाक मेळटा. व्हीव्हीआयपी येतकच उदरगतीचीं कामां नेटान जातात हें सिद्ध जालां, लोकांक मात ग्राह्य धरतात, अशें मतूय सरदेसाय हांणी उक्तायलें