वीज खात्यांत ‘लायन हेल्पर’ भरती प्रलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-फुडल्या सप्तकांत परिक्षेचो निकाल जाहीर जावये : मुखेल अभियंते

21 जून 2022 त अधिसुचोवणी, डिसेंबर 2022 त लेखी परिक्षा

पणजी : वीज खात्यांत 255 लायन हेल्परांच्या पदां खातीरची परिक्षा डिसेंबरांत जाल्ली, प​रिक्षेचो निकाल लेगीत अजून जाहीर जावंक ना. फुडल्या सप्तका भितर निकाल जाहीर जातलो, अशी म्हायती मुखेल वीज अभियंते स्टिफन फर्नांडीस हांणी दिली.

वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांणी अधिवेशनांत चवथी मेरेन लायनमनाची भरती जातली, अशें आश्वासन दिल्लें. चवथ सोंपून दसरो आयलो तरी अजून लायनमॅनांची भरती जायना. लायनमॅन पदांची जायरात तशेंच अर्ज घेवन एक वर्स जाले. परिक्षेक 10 म्हयने जाले. लायन हेल्परांच्या 255 पदां खातीर 8 हजारा वयर तरणाट्यांनी अर्ज केल्ले. पोल टेस्ट तशेंच लेखी परिक्षा दिल्ल्या तरणाट्यांची निरशेवणी जाल्या.

सरकाराचे मान्यताये उपरांत मुलाखत आनी परिक्षेचो निकाल जाहीर जातलो. पदां खातीर जुलयांत अर्ज घेतिल्ले. 8 हजारा वयर अर्ज आयिल्लें. अर्जांची तपासणी करपाक बरोच वेळ लागलो. उपरांत डिसेंबरांत परिक्षा जाली. 8 हजार तरणाट्यांची कुशळटाय चांचणी, पोल टेस्ट घेवपाक वेळ जालो. खात्याच्या तरेकवार विभागा मदीं उमेदवारांची विभागणी केल्ली. हाका लागून कळाव जालो, अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिली.

वीज खात्यांत लायन हेल्पर आनी वायरमॅन मेळून 3,300 जाण आसात. लायन हेल्परांचो उणाव आसा. कंत्राटी पद्दतीचेर लायन हेल्पर आसात तांकां सेवेंत कायम करचे काय ना, हो विशय सरकारा कडेन आशिल्लो. हे विशीं अजून कसलोच निर्णय जावंक ना, अशी म्हायती खात्याच्या अभियंत्यांनी दिली.

दिवाळे उपरांतूच भरती जावप शक्य

परिक्षेचो निकाल संकेतथळाचेर जाहीर जाले उपरांत निवड जाल्ल्या लायन हेल्परांची वळेरी जाहीर जातली. निवडी उपरांत वैजकी चांचणी जावन तांकां नोकरेची ऑफर लेटरां धाडटले. ताका लागून लायन हेल्परांची भरती दिवाळे उपरांतूच जावप शक्य आसा. लायन हेल्पर, कनिश्ट अभियंते, सहाय्यक अभियंते मेळून 1,200 पदां रितीं आसात. खात्याक मनीसबळाचो उणाव जाणवता.