विश्वजीत-मायकला मदीं परतून आरोप-प्रत्यारोप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मायकलान संयम राखचो : विश्वजीत

विश्वजीत राजा सारको वागता : मायकल

पणजी : विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांच्या रॅस्टोरंण्टाक एफडीए कडल्यान नोटिशी आयले उपरांत मंत्री विश्वजीत राणे आनी मायकल लोबो हांचें मदीं परतून आरोप-प्रत्यारोप सुरू जाल्यात. कायद्या प्रमाण कारवाय जातली. जांणी बेकायदो कामां केल्यांत तांका सोडचे नात अशें विश्वजीत

राणे हांणी म्हणलें. सत्तरीतली राजेशाय सोंपिल्ली आसली तरी विश्वजीत राजा सारको वागता. व्यक्तीगत सूड घेनासताना, कायद्या प्रमाण कारवाय जावपाक जाय अशें मायकल लोबो हांणी म्हणलें.

विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांच्या पांच रॅस्टोरंण्टाक सोमारा अन्न आनी वखदां प्रशासना कडल्यान नोटिशी जारी जाल्यात. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी गिरायकांक रॅस्टोरंण्टांत वतना आडायले. हाचे पयली मायकल लोबो हांच्या दोन हॉटेलांक नगर नियोजन खात्यान नोटिशी दिल्यो. हाचे उपरांत आतां तांच्या रॅस्टोरंण्टांक नोटिशी दिल्यात. हाका लागून विश्वजीत राणे आनी मायकल लोबो हांचें मदीं परतून शाब्दीक वाद सुरू जाला.

चुकीच्या कागदपत्रांचेर घेतिल्लो

एफडीए परवानो रद्द जातलो

दर्यादेग वाठारांत बेकायदाे गजालींक ओतो आयला. बेकायदाे बांदकामां उपरांत चुकीच्या कागदपत्रांचेर आधारीत अन्न आनी वखदां प्रशासना कडल्यान घेतिल्ले परवाने रद्द जातले. बेकायदाे गजालीं काड कारवाय जाता म्हूण विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान कागाळ करपाची गरज ना. कायद्या प्रमाण कारवायेची प्रक्रिया सुरू उरतली अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां.

डिलायला लोबो पयलेच खेपे रडली

म्हजी घरकान्न डिलायला लोबो ही पयलेच खेपे रडली. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी गिरायकांक हॉटेलांत वतना आडायले. पयलेच खेपे अशें जालां अशें मायकल लोबोन म्हणलें.

मायकल लोबो जेन्ना भाजपांत आशिल्लो तेन्ना तो बरो आशिल्लो. आतां तो वायट जाला. मायकल आमदार जावचे पयलीं सावन हीं रॅस्टोरंण्टां चलतात अशें डिलायला लोबोन म्हणलें.

विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांन संयम पाळचो : विश्वजीत

जांणी कोणी बेकायदाे कृत्यां केल्यांत तांकां पारदर्शकपणान सुरू आशिल्ले कारवायेक तोंड दिवप शक्य जायना. सगल्यो बेकायदाे गजाली उक्ताडार येतल्यो. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान संयम बाळगुचो. विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेस पक्षा विशीं म्हाका सहानुभुती आसा. विरोधी पक्षाची देशांत जी ख्याती आसा ती तांणी सिद्ध केल्या अशें विश्वजीत राणे हांणी म्हणलें.

कदेला खातीर कोण उतावळो हें लोक जाणात : मायकल

कोणाक संयम ना आनी कदेला खातीर कोण उतावळो जाला, हें गोंयच्या सगल्या लोकांक खबर आसा. हांव संयमान वागतां. कायद्या प्रमाण कारवाय जावची अशी हांव वाट पळयतां. मंत्र्या कडेन संयम ना. हांव शौचालयांत गेलों तरी मंत्री तें बेकायदाे आशिल्ल्याचें ट्वीट करता. चवकशी पुराय जाय मेरेन संयम बाळगुपाचो सल्लो म्हाका दिता आसतना मंत्र्याचो संंयम कित्याक हालता? तें म्हाका अजून कळना अशें मायकल लोबोन म्हणलें.