विरोधी पक्ष फुडारीपद तिगोवपा खातीर गोवा फॉरवर्ड रोखडोच काँग्रेसींत विलीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रांतल्या काँग्रेसीच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यां कडेन चर्चा

पणजी: काँग्रेसी कडलें विरोधी पक्ष फुडारीपद तिगोवन दवरपा खातीर तशेंच काँग्रेसीक परतून उबारी मेळोवन दिवपा खातीर गोवा फॉरवर्डाचें काँग्रेसींत विलीनकरण करून आमदार विजय सरदेसाय हांकां विरोधी पक्ष फुडारीपद दिवपाच्यो हालचाली केंद्रांतल्या काँग्रेसी कडल्यान सुरू जाल्यात. हे विशीं विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसीच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यां मदीं चर्चाय जाल्यात आनी ऑक्टोबरांत गोवा फॉरवर्डाचें काँग्रेसींत विलिनीकरण जावंक शकता अशी म्हायती काँग्रेसींतल्या गोपां कडल्यान मेळ्ळ्या.

इकरांतल्या आठ आमदारांच्या गटान भाजपांत प्रवेश केल्ल्यान काँग्रेसीक खावटें पडलां. सद्याचे स्थितींत काँग्रेसी कडेन फक्त तिनूच आमदार आसात. तातूंत नेमा प्रमाण गोंयांत 40 आमदारांचे विधानसभेंत 1/10 ह्या प्रमाणा प्रमाण चार आमदार आशिल्ल्या पक्षा कडेनूच विरोधी पक्ष फुडारीपद दितात.

काँग्रेसी कडेन तीन आमदार आशिल्ल्यान सद्या तरी तांच्या हातांतल्यान विरोधी पक्ष फुडारीपद गेल्ल्यांत जमा आसा. पूण हें पद आपले कडेन दवरपा खातीर आनी पक्षाक घटाय हाडपा खातीर गोवा पॉरवर्डाचें काँग्रेसींत विलिनीकरण करपाचो आनी गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष तशेंच फांतोड्डेंचे आमदार विजय सरदेसाय हांची विरोधी पक्ष फुडारीपदार नेमणूक करपाचो निर्णय काँग्रेसीन घेतला.

हे विशीं काँग्रेसीच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांनी सरदेसाय हांचे बराबर चर्चाय केल्या आनी सरदेसाय ते खातीर तयार आशिल्ल्याचे आनी फुडल्या म्हयन्यांतूच गोवा फॉरवर्डाचें काँग्रेसींत विलिनीकरण जातलें अशें गोपांनी सांगलें.

काँग्रेसी कडेन सद्या युरी आलेमांव, अ‍ॅड. कार्लुस फरेरा आनी आल्टोन डिकोस्टा हे तिनूच आमदार आसात. हे तिनूय आमदार पयलेच फावटी विधानसभेंत वेंचून आयल्यात. तेच बरोबर पक्षा कडेनूय प्रामाणीक आसात. दुसरे वटेन विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड युती आशिल्ली. तशेंच विजय सरदेसाय मुळचे काँग्रेसीचेच आसात. ताका लागून उरिल्ले तिनूय आमदार विजय सरदेसाय हांचें फुडारपण स्विकारतले असो विस्वास काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आसा.