विराटाचो धांवड्यो आनी सक्यांचो विक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
तिरुवनंतपुरमः विराट कोहली वन-डे आंतराष्ट्रीय क्रिकेटींत सगल्यांत चड धांवड्यो करपी पांचवो बॅट्समन थारलो. आतां मेरेन श्रीलंकेचो महेला जयवर्थने पयल्या नंबराचेर आशिल्लो. आता विराटान ताका फाटीं उडयलां. विराटान 63 धांवड्यो करतगीर जयवर्धने फाटीं पडलो. जयवर्धनेन 448  वन-डे मॅचींत 12650 धांवड्यो केल्यात. विराटान 268वे मॅचींत ताका फाटीं उडोवपाचो विक्रम केलो. विराटाच्या नांवार 46 शेंकडे आसात. जयवर्धनेच्या नांवार फकत 20 शेंकडे आसात.
विराटान धांवड्यां वांगडाच सके हुबोवपाचोय विक्रम करून ब्रायन लारा, किरॉन पोलार्ड आनी शेन वॉटसन हांका फाटीं उडोवन वीरेंद्र सेहवागा कडेन बोरोबोरी केली. देड शेंकड्यान ताणे सचीन तेंडुलकाराकूय फाटीं उडयलें. घरच्या मैदानार विराटाचो हो 21 वो शेंकडो आसा. जो भारतांतलो वन-डे मॅचींतलो शेंकड्यांचो विक्रम आसा. पयले मॅचींतल्या शेंकड्यान विराटान 20 शेंकड्यां सयत सचिना कडेन बोरोबोरी केली. विराटान आपले खेळींत 8 सके मारून शेन वॉटसन, ब्रायन लारा सारक्या दिग्गजांक वन-डेंत सगल्यांत चड सके मारपांत फाटीं उडयलें.
विराटान 110 बॉलांत केल्ल्या नाबाद 166 धांवड्यांत 13 चौके आनी 8 सके आसात. हाच्या पयलीं ताणे वन-डेंत 8 सके केन्नाच मारूं नाशिल्ले. वन-डे क्रिकेटींत विराटान आतां मेरेन 136 सके मारल्यात. शेंकड्याचे बाबतींत विराटान वीरेंद्र सेहवागा कडेन बोरोबोरी केली.सेहवागान लेगीत 136 सके मारल्यात. हे भशेन दोगून जोडपणान सव्वे भारतीय बॅट्समन आसात.