विधवा प्रथा बंद करपाचो क्रांतीकारी निर्णय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोल्हापूरांतल्या शिरोळ तालुक्यांतले हेरवाड पंचायतीन देशाक आदर्श थारतलो असो निर्णय हालींच घेतला. ताची चर्चा देशभर चालू आसा. विधवा प्रथा बंद करपाचें तांणी थारायलां. आयज पसून देशांतल्या भोवतेक राज्यांनी विधवा बायलांक वेगळी वागणूक मेळटा. तांणी ह्या थारावाचेर विचार करपाक जाय.
ग्रामसभेंत विधवा प्रथा बंद करपाचो थाराव मांडलो मुक्ताबाय संजय पुजारी हिणें. तिका अनुमोदन दिलें सुजाता केशव गुरव. सरपंच सुरगोंडा पाटील, उपसरपंच आनी हेर वांगड्यांनी मेळून ताका तेंको दिवन ही प्रथा गांवांतल्यान हुमटावन भायर मारपाचें थारयलें. विशेश म्हणल्यार धर्म, संस्कृतीचे मुद्दे काडून कोणे हाका विरोध केलो ना.
कितें आसा थारावांत ?
घोव मरतकच निमण्या संस्कारा पयलीं बायलेच्या कपला वयलो कुकूम पुसता, गळ्यांतलें मंगळसूत्र तोडटात, कांकणा फोडटात, पायांतलीं जोडवीं काडटात. विधवा बायलेक कसल्याच धर्मीक आनी सामाजीक कार्यांत वांटेकार जावपाक मेळना. कायद्यान दरेके व्यक्तीक मानान जगपाचो समान अधिकार आसा. हे प्रथेक लागून बायलांच्या अधिकाराचेर हावळ येता, म्हणजेच कायद्याचो भंग जाता. ताका लागून विधवांक मानान जगपाक मेळचें हे खातीर आमची पंचायत ही विधवा प्रथा आयच्यान बंद करता.
ह्या थारावा उपरांत गांवांत घराघरांनी भोवन जनजागृताय करपाचो निर्णय घेतला. ‘आमी फाटले तीन म्हयने सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ही विधवा प्रथा बंद जावची म्हूण जनजागृताय करात. गांवांतल्या जायत्या जाणांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. ताका लागून गांवांतल्या फुडाऱ्यांनी मार्गदर्शन केलें. देखून आमी हे विशींचो थाराव ग्रामसभेंत मंजूर केलो. महाराष्ट्र आनी हेर सगल्या राज्यांनी हाचें अनुकरण करचें. सगल्या समाजिक संस्थांनीय विधवांक मानाची वागणूक मेळची म्हूण जागृताय करची. सगल्या राज्य सरकारांनीय हे विशीं कायदो करचो, अशी मागणी सरपंच सुरगोंडा पाटील हांणी केल्या.