विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एफएईए शिश्यवृत्ती 2022-23
एफएईए शिश्यवृत्ती 2022-23 फावंडेशन फॉर अॅकॅडमिक एक्सेलन्स अँड एक्सेस (एफएईए) कडल्यान भारतांतल्या खंयच्याय विद्यापिठांतल्यान/ संस्थेंतल्यान बारावेच्या वर्गांतल्या पदवीधरांक/ पयल्या वर्साच्या पदवीधरांक कला/ वाणिज्य/ विज्ञान / अभियांत्रिकी आनी हेर तंत्रीक आनी वेवसायांत दितात.
निकशः भारतांतल्या मान्यताय प्राप्त शिक्षण मंडळांतल्यान बारावी पास जाल्ल्या उमेदवारांक/ पयल्या वर्साच्या पदवीधर विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती उक्ती आसा.
पुरस्कार : योग्य इनामां
निमाणी तारीख: 30- 06- 2022
अर्ज कसो करचो : ऑनलायन
अर्ज करपा खातीर लिंक : www.b4s.in/brbn/FAE6

उदरगत – बऱ्या फुडारा खातीर शिश्यवृत्ती
सीएनएच इंडस्ट्रियल 8 ते 10 ग्रेड आनी पयल्या वर्साचे आयटीआय / डिप्लोमा अभ्यासक्रम पुराय करपी वंचित विद्यार्थ्यां कडल्यान शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज मागयता.
निकशः ही शिश्यवृत्ती फकत नोएडा, दिल्ली आनी गुरूग्राम हांगाच्या रहिवाशां खातीर उक्ती आसा. तुमचो कोणूय वळखीचो आसल्यार ताका सांगचें. विद्यार्थ्यांनी 8 ते 10 व्या वर्गांत वा आयटीआय / डिप्लोमाच्या पयल्या वर्सा शिकपाक जाय. अर्जदाराची वर्सुकी कुटुंबीक येणावळ सगळ्या स्रोतां वयल्यान 5 लाखां परस चड आसूंक फावना.
इनामां : वर्ग 8 ते 10 – 3 वर्सां खातीर 12,000 रुपया, डिप्लोमा / आयटीआय विद्यार्थ्यां खातीर – 2 वर्सां खातीर 18 हजार रुपया
निमाणी तारीख : 31- 07- 2022
अर्ज कसो करचो : ऑनलायन
अर्ज करपा खातीर लिंक : www.b4s.in/brbn/UTBF2

कायदो विद्यार्थ्यां खातीर जीईव्ही मेमोरियल मेरिट शिश्यवृत्ती 2022-23
भारतांत पदव्युत्तर वा पदव्युत्तर पांवड्यार कायदो अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या विद्यार्थ्यां कडल्यान जीईव्ही शिश्यवृत्ती निधी ट्रस्ट अर्ज आपयता. योग्य कायदो विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दिवप आनी तांकां प्रतिश्ठीत भारतीय संस्थांनी दर्जेदार कायदेशीर शिक्षण घेवपाक सक्षम करप हो हे शिश्यवृत्तीचो हेत आसा.
निकशः शिश्यवृत्ती फकत भारतीय नागरिकांक उक्ती आसा. तांणी भारतांतल्या मान्यताय मेळिल्ल्या संस्थेंत एलएलबी / एलएलएम पदवी अभ्यासक्रमाच्या खंयच्याय वर्सा वा सीएलएटी, एलएसएटी-इंडिया, एआयएलटी (क्लॅट, एलएसएटी-इंडिया, एआयएलईटी) वा हेर खंयचेय प्रवेश परिक्षे खातीर अर्ज करचो पडटलो वा केल्लो आसचो. विद्यार्थ्यांनी 10वी आनी 12वी बोर्ड परिक्षेंत उण्यांत उणे 60% गूण मेळोवचे पडटात. सगळ्या स्रोतांतल्या जांची वर्सुकी कुटुंबीक येणावळ १० लाख रुपयां वयर नासची. तशेंच, जीईव्ही मेरिट विद्वानांच्या फुडल्या गटाक मजत करपाक आनी
तांच्या शिक्षणांत मदत करपाक तांणी शिश्यवृत्ती निधीच्या वर्सुकी मार्गदर्शन कार्यावळी खातीर नांव नोंद करपाक तयार आसूंक जाय.
इनामां : 50,000 ते 2,00,000 वर्साक मेळटा
निमाणी तारीख : 30- 06- 2022
अर्ज कसो करचो : ऑनलायन अर्ज करचो.
अर्ज करपा खातीर लिंक: www.b4s.in/brbn/GMM4

(buddy4study. com च्या बरेपणान)