विद्यार्थ्यांनी पुस्तकांचो लाव घेवचो: तेंडुलकार

पुस्तक वितरण सुवाळ्यांत हाजीर आशिल्ले आदले राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, आमदार संकल्प अमोणकार, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार दक्षीण गोंय अतिरिक्त जिल्होधिकारी दीपक देसाय, शिक्षण उपसंचालक डॉ. उदय गांवकार, वल्सला विश्वंभरम, मुकेश कुमार आनी फाटल्यान बशिल्ले भोवमानमुर्ती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवां 108 शाळांक भेटयलीं हिंदी पुस्तकां

एमपीएलएडी येवजणे खाला कार्यावळ

मुरगांव: मुरगांव म्हालांतल्या प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मेळून 108 शाळांक एमपीएलएडी येवजणे खाला हिंदी पुस्तक वितरण कार्यावळ जायत आसली तरी ताचे स्रय पुरायपणान दक्षीण गोंयचे अतिरिक्त जिल्होधिकारी दीपक देसाय आनी शिक्षण उपसंचालक डॉ. उदय गांवकार हांकां वता. कारण तांच्या खर यत्नाक लागूनच हें शक्य जावंक शकलां. ते खातीर सगल्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या पुस्तकांचो भरपूर लाव घेवचो अशें मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना राज्यसभेचे आदले खासदार विनय तेंडुलकार हांणी सांगलें.

ते सेंट अँड्रयू इन्स्टिट्यूट शाळेच्या सभाघरांत आयोजीत केल्ल्या पुस्तक वितरण आनी भोवमान कार्यावळींत उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, दक्षीण गोंयचे अतिरिक्त जिल्होधिकारी दीपक देसाय, शिक्षण उपसंचालक डॉ. उदय गांवकार, मुरगांव भागशिक्षणाधिकारी वल्सला विश्वंभरम, पुस्तक प्रकाशक मुकेश कुमार हाजीर आशिल्ले.

आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हणलें, आदले राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार हांची खासदार निधींतल्यान चालीक लायिल्लीं पुस्तक वितरण येवजण तोखणायेची आसा. हाचो विद्यार्थ्यांक आनी शाळेक निश्चीतपणान लाव जातलो.

आमदार कृष्णा साळकार हांणी म्हणलें, आदले खासदार विनय तेंडुलकार हे प्रभावी अशे खासदार आशिल्ल्यान तांचे कडल्यान आमी विवीध उपक्रमांची अपेक्षा बाळगूंक शकतात, ताचें ताजें उदाहरण म्हणल्यार ही पुस्तक वितरण उपक्रमाची कार्यावळ. फुडारांतूय तांचे कडल्यान अशेंच सहकार्य मेळटलें अशी आमी व्हड उत्साहान वाट पळयतात.

उपजिल्होधिकारी दीपक देसाय हांणी म्हणलें, आमी तिगूय एकामेकांक बरे वळखतात आनी एकाच म्हालांतले. हो पुस्तक वितरण उपक्रम खासदार विनय तेंडुलकार हांचो कार्यकाळ सोंपचे पयलींच्या निमाणच्या तीन दिसांचो खर यत्न आसून तो आयज अस्तित्वांत येत आशिल्ल्यान आपल्याक खोस भोगता. कारण ताचो खूबशा शिक्षणीक संस्थांक तशेंच विद्यार्थ्यांक फायदो जातलो.

येवकार आनी प्रास्तावीक शिक्षण उपसंचालक डॉ. उदय गांवकार हांणी केलें. तांणी म्हणलें हो उपक्रम फक्त आपल्याच हातांतल्यान जावपाची वाट पळयतालो. कारण फाटलीं तीन वर्सां ही प्रक्रिया रखडिल्ली. निमाणी ती आयज पुराय जायत आशिल्ल्यान खूबशे शालेय विद्यार्थी वाचन संस्कृती कडेन जोडटले.

ह्या पुस्तक वितरण आनी भोवमान कार्यावळींत हिंदी भाशेच्या प्रचार प्रसार आनी साहित्य निर्माण क्षेत्रांतले डॉ. किरण पोपकार, डॉ. मेगदालीन डिसोझा, सुनयना सुनील शेट, प्रा. श्रीकांत पालसरकार, आनी प्रा. विनीता (कांचन) उदय नायक बोरकार, प्रा. नारायण महाले हांचो शाल, श्रीफळ, फुलांतुरो, पुस्तक आनी प्रमाणपत्र दिवन मानेस्तांचे हस्तुकीं भोवमान केलो.

तशेंच ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या सगल्या शाळांचे मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका आनी शिक्षक प्रतिनिधींक प्रमाणपत्रां भेटयलीं. कार्यावळीचे सुत्रसंचालन अनिता कोचरेकार हांणी केलें जाल्यार, उपकार मुकेश कुमार हांणी मानले.