विद्यार्थ्यांच्या मनांत संस्काराचीं बियां रुजोवपी शिक्षक खरो किमयाकार- सदानंद शेट तानावडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक प्रगती वांगडाच तांच्या मनांत संस्काराचीं बिजां रुजोवपी शिक्षक हो खऱ्या अर्थान तांचे जिणेचो किमयाकार आसता अशें पीर्ण ग्राम सेवा मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें.
पीर्ण महाशालेय संकुल परिवाराचे वर्सुकी साबार बसकेचें निमित्त सादून सरकारी माध्यमीक विद्यालय, मेणकुरेचे राज्य शिक्षक पुरस्कार जोडिल्ले अध्यापक गोपाळ धर्मा सावंत हांचो पुरस्कार भेटोवन सत्कार केलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले.
ह्या वेळार माचयेर पीर्ण महाशालेय संकुलाचे अध्यक्ष प्राचार्य उमेश नायक, सचीव प्रा. रामचंद्र नायक देसाय, श्री शांतादुर्गा विद्यालयाची मुख्याध्यापिका राजनिता सावंत, सरकारी माध्यमीक विद्यालय, वजरीची मुख्याध्यापिका ममता नायक, सरकारी माध्यमीक विद्यालय, मेणकुरेची मुख्याध्यापिका सर्वदा गांवकार हीं मानेस्त हाजीर आसलीं.
तानावडे हांणी फुडें उलयतना गोपाळ सावंत हांचे विद्यार्थ्यांचे प्रती आशिल्ले समर्पीत वृत्तीचें कवतूक केलें आनी तांचो आदर्श मुखार दवरून विद्यार्थ्यां खातीर कार्यरत रावचें अशें आवाहन शिक्षकांक केलें. प्राचार्य उमेश नायक हांणी प्रास्तावीक केलें. सदानंद शेट तानावडे हांचें हस्तुकीं शाल, श्रीफळ तशेंच मानपत्र दिवन सत्कारमूर्ती गोपाळ सावंत हांचो भोवमान केलो. म्हजो जाल्लो हो सत्कार म्हजेर आवयबापायन केल्ले संस्कार आनी सहकारी शिक्षकांनी केल्ल्या सहकार्याची निश्पत्ती आसा अशें सत्काराक जाप दितना गोपाळ सावंत हांणी सांगलें. ह्या वेळार पीर्ण महाशालेय संकुल परिवाराचे वतीन देशभक्ती गीत गायन सर्त घेतली. हे सर्तींतल्या जैतवंत विद्यार्थ्यांक मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. हे सर्तीतले जैतवंत अशे आसात ः व्हडलो गट ः सायली शरद नायक ः पयलें इनाम, सरकारी माध्यमीक विद्यालय, मेणकुरें, मधुरा निवृत्ती च्यारी ः दुसरें, श्री शांतादुर्गा विद्यालय, पीर्ण, तेजस्विनी विठ्ठल पाटील ः तिसरें, सरकारी माध्यमीक विद्यालय, वजरी, सुजाता रवी चव्हाण ः उमेद वाडोवपी इनाम, सरकारी माध्यमीक विद्यालय, रेवोडें, नादोडें.
ल्हान गट ः दिव्या धाकटू गाड ः पयलें, सरकारी माध्यमीक विद्यालय, मेणकुरे, गुंजन साईनाथ तळणकार ः दुसरें, सरकारी माध्यमीक विद्यालय, रेवोडें, नादोडें, निशाका रुपेश झोरे ः तिसरें, सरकारी माध्यमीक विद्यालय, मेणकुरे, श्रीशा सतीश चोडणकार ः उमेद वाडोवपी इनाम, श्री शांतादुर्गा विद्यालय, पीर्ण.
पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन प्राध्यापिका अपूर्वा सावंत हांणी केलें जाल्यार सत्कार सुवाळ्याचें सुत्रसंचालन प्राध्यापक रामचंद्र नायक देसाय हांणी केलें. प्राध्यापिका गंधाली परब हांणी उपकार मानले.