विद्यार्थ्यांक बरी संद दिवपी – आर. एन. शेट्टी पाॅलिटेक्निक

प्रो गिरीश पर्वतमठ, प्राचार्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विद्यार्थ्यांनी बरी उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या गोंयांतल्या धावे, बारावेच्या निकाला विशीं आर एन शेट्टी पॉलिटेक्निकाचे प्राचार्य गिरीश पर्वतमठ हांणी समाधान उक्तायलां. तांणी सांगलें, अभियांत्रिकी डिप्लोमा घेवपाची इत्सा आशिल्ल्या गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर पॉलिटेक्निकांतल्यान खाशेली शिश्यवृत्ती दितले. तेच भाशेन वर्सुकी परिक्षे खातीर आतां कन्नड परिक्षा सक्ती ना. 1986 वर्सा स्थापन जाल्ल्या आर एन शेट्टी पॉलिटेक्निका विशीं ते म्हायती दिताले.
आर एन शेट्टी पॉलिटेक्निक ही उत्कृश्टताये खातीर नांव जाल्ली संस्था. साबार कडेन ती विकासाच्या मार्गाचेर मुखार वचत आसा. फाटल्या 30 वर्सां सावन दर्जेदार तांत्रिकी शिक्षण दिता. सुरवेक सावन ही संस्था समतावादी पद्दतीचें प्रतीक जाल्या. आपल्या विद्यार्थ्यांक आदर्श मुल्यां आशिल्ले संवेदनशील नागरिक म्हणून तयार करप आनी तांणी आपली कारकीर्द शक्य तितली वयर उबारपा खातीर, ताका तांणी वेंचून काडिलल्या मळार मुखार वचपाक ताका सगली मजत करप, हें संस्था आपलें कर्तव्य मानता, अशें प्रा. पर्वथमठ हांणी स्पश्ट केलें.
संवसारीक दर्जाचें शिक्षण हांगा मेळटा. आमी नवनिर्माण, शिकप आनी संशोधनाक प्राधान्य दितात. विद्यार्थ्यांक स्वताचे मार्ग सोदून काडपाक प्रोत्साहन दितात, नवनिर्माणा खातीर प्रेरणा दितात, अशेंय तांणी सांगलें.
गोंयच्या विद्यार्थ्यांची तांणी तोखणाय केली. ते संस्कृत, हुशार आसात. जायते गोंयकार विद्यार्थी आमचे कॉलेजींत शिकतात. आमची संस्था म्हणल्यार ‘मिनी गोंयू’च जालां अशें प्रा. पर्वतमठ हांणी सांगलें.
आमच्या पॉलिटेक्निकांत फुडले डिप्लोमा आसात.

  1. इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग.
  2. यांत्रिक इंजिनियरिंग
  3. सिव्हील इंजिनियरिंग
  4. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन्स
  5. संगणक शास्त्र अभियांत्रिकी
    आमचे सगले विभाग भरपूर साधनसुविधांनी सज्ज आसात. जशें संगणक, लायब्ररी, यंत्रां, ट्रान्सफॉर्मर आनी हेर. विद्यार्थ्यांक शिकपाची आनी संशोधन करपाची भरपूर संद मेळटा. शिक्षणीक साधनां वांगडाच, आमी सांस्कृतीक आनी खेळां सुविधाय दितात, जंय विद्यार्थ्यांक तांची प्रतिभा आनी कुशळटाय दाखोवंक मेळटा.
    आमचो प्लेसमेंटांचो बरो ट्रॅक रेकॉर्ड आसा, खास करून विद्युत आनी यांत्रिक अभियांत्रिकी मळार. अभ्यासाच्या हेर फांट्यांनी प्लेसमेंट करपा खातीरय जायत्यो कंपनी आमच्या कॅम्पसाक भेट दितात. दरेका विभागांत अणभव आशिल्ल्या आनी पात्र प्राध्यापक वांगड्याचो पंगड आसा, जो विद्यार्थ्यांक उत्कृश्ट शिकयता आनी मार्गदर्शन दिता, अशें डॉ पर्वतमठ हांणी सांगले. पालक आनी विद्यार्थ्यांक पर्जळीत फुडारा खातीर आर एन शेट्टी पॉलिटेक्निक हांगा सगल्यांनी एडमिशन घेवचें, असो उलो तांणी निमाणो मारलो.