विद्यार्थी परिशदेचो अधिकारग्रहण सुवाळो 4 फेब्रुवारी पयलीं करात

पत्रकारां कडेन उलयतना म्हाविद्यालयाचो जीएस साहील महाजन. कुशीक हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उपजिल्होधिकाऱ्याचो सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयाक आदेश

म्हापशें: सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयांतल्या विद्यार्थी परिशदेच्या स्थापणुके खातीर बसका घेवपा खातीर बार्देस उपजिल्होधिकाऱ्यान म्हाविद्यालय वेवस्थापनाक पांच दिसांची मुजत दिल्या. येता त्या 30 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी मजगतीं परिशदेचो अधिकारग्रहण सुवाळो संपन्न करचो असो आदेश उपजिल्होधिकारी यशस्विनी बी हांणी दिला.

मंगळारा उपजिल्होधिकारी कचेरेंत उपजिल्होधिकारी यशस्विनी बी हांचे अध्यक्षताये खाला जाल्ले जोड बसकेंत सेंट झेवियर्स कॉलेजी वतीन प्राचार्य डॉ. ब्लँच मास्कारेन्हास, वेवस्थापक फा. टोनी सालेमा आनी काॅलेजीचे वकील हाजीर आशिल्ले. विद्यार्थी परिशदे वतीन जीएस साहील महाजन, प्रतिनिधी विनय रावत आनी शिवानी वायंगणकार तशेंच उपजिल्होकिारी गुरुदास देसाय, पुलीस निरिक्षक परेश नायक तशेंच शिक्षण खात्याचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. ही बसका वर भर चल्ली.

बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सेंट झेवियर्स म्हाविद्यालयाच्या विद्यार्थी मंडळाचे सरचिटणीस (जीएस) साहील महाजनान सांगलें, उपजिल्होधिकाऱ्या बरोबर आमची जोड बसका जाली. बसकेंत उपजिल्होधिकाऱ्यान म्हाविद्यालय वेवस्थापनाक 24 जानेवारी ते 28 जानेवारी ह्या पांच दिसांत अधिकारग्रहण सुवाळ्याची तारीख जाहीर करची, आनी 30 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारी ह्या पांच दिसांत औपचारीक अधिकारग्रहण कार्यावळ पार पाडची असो निर्देश दिला.

हांव विद्यार्थी मंडळाचेर सरचिटणीस म्हूण जिखून आयलां. ताका लागून कॉलेज प्रशासान औपचारीक कार्यावळ घेवन विद्यार्थी परिशद मंडळाचो अधिकारग्रहण सुवाळो करचो ही आमची मागणी आशिल्ली. ते प्रमाण आमी उठाव केल्लो. ह्या अधिकारग्रहण सुवाळ्याक 27 दिसांचो कळाव जाला. गोंय विद्यापिठाच्या नेमा प्रमाण धा दिसा भितर हो अधिकारग्रहण सुवाळो जावप अनिवार्य आसा अशें साहील हाणें म्हणलें.

आमचो लढो विद्यार्थ्यांच्या हक्का खातीर आशिल्लो. हातूंत कसलेंच राजकारण नाशिल्लें, वा आमचो खंयच्याच पक्षा कडेन संबंद ना. आमी आमचें म्हणणें उपजिल्होधिकाऱ्या मुखार मांडलां आनी कॉलेज वेवस्थापनाक मुजत दिल्या. उपजिल्होधिकाऱ्याच्या आस्वासनाचेर आमचो विस्वास आसा. कॉलेज वेवस्थापनान हाका प्रतिसाद दिलो ना जाल्यार आमी परतून उपजिल्होधिकाऱ्याची भेट घेतले अशें साहील महाजानान म्हणलें.

मजगतीं, बसका सोंपले उपरांत पत्रकारांनी कॉलेज प्रशासनाचे म्हणणें आयकून घेवपाचो यत्न केलो, पूण तांणी प्रतिसाद दिलो ना.