विद्यापिठांतल्या 50 टक्के प्राध्यापकां मदीं दोन वर्सां अणभवाचो उणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विधानसभेंत लेखी प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ले जापेंत नमूद

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंय विद्यापिठांतल्या 50 टक्के परस चड प्राध्यापकांक दोन वर्सां परस उणो शिकोवपाचो अणभव आसा. कांय पीएचडीधारक प्राध्यापकांक संशोधनाचो अणभवच ना, अशा कांय कारणांक लागुनूच नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकींग फ्रेमवर्कच्या (एनआयआरएफ) 2022च्या संशोधनांत गोंय विद्यापीठ पयल्या शंबरांतल्यान भायर पडलें, अशें मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जापेंत नमूद केलां.
​शिंयाळ्या अधिवेशनांत आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विद्यापिठाच्या ‘एनआयआरएफ’त देंविल्ल्या मानांकना विशींचो लेखी प्रस्न विचारिल्लो. ताचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांय म्हत्वाचीं कारणां नमूद केल्या.
‘एनआयआरएफ’चे 2022च्या मानांकना खातीर ताचे पयलींची तीन वर्सां विचारांत घेतिल्ली. तातूंत 2020 आनी 2021त गोंयांत कोरोना म्हामारी चालू आसतना विद्यार्थ्यांक घरांत रावन ऑनलायन पद्दतीन शिक्षण घेवचें पडिल्लें, ताचोय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचेर अानी विद्यापिठाच्या गुणवत्तेचेर परिणाम जाला. तशेंच फाटल्या कांय वर्सांत तज्ञ प्राध्यापकांचे निवृत्ती उपरांत नव्या प्राध्यापकांची भरती जावंक ना. तशेंच 50 टक्क्या परस चड प्राध्यापकांक दोन वर्सां परस उणो शिकोवपाचो अणभव आसा. जायत्या जाणांनी पीएचडी पुराय कल्या. पूण तांकां संशोधनाचो अणभव ना. ताचोय कांय प्रमाणांत मानांकनाचेर परिणाम जाला, अशें मुख्यमंत्र्यान जापेंत नमूद केला.