विठ्ठलाची आस……पंढरीचो ध्यास !

माऊली वारकरी मंडळाचे वतीन 130 वारकरी पंढरपूराक वचूंक भायर सरले. तांकां शुभेत्सा दितना आमदार डाॅ. चंद्रकांत शेटये. कुशीक उदयबुवा फडके आनी वारकरी. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचलचे 130 वारकरी चल्ले माऊलीचे भेटे
भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचल ः अपरान्त सेवा प्रतिष्ठानाच्या माऊली वारकरी मंडळाचे वतीन आषाढी एकादशी निमतान वता ती वारकऱ्यांची वारी काल वाठादेव, दिवचलच्या भायर सरली. आमदार डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी वारीचो शुभारंभ केलो.
ह्या वेळार उदयबुवा फडके हांच्या मार्गदर्शना खाला 130 वारकरी पंढरपूराक वचूंक भायर सरले. हे वारकरी पांयांनी पंढरपूराक वतात आनी विठोबाचें दर्शन घेतात. ही देवाची कृपा. मनीस जिणेंत सात्विकता निर्माण जाता. त्याच वांगडा देव सतत आपले वांगडा आसा हाचो साक्षात्कार जाता. गोंयांतलीं अशीं कितलींशींच मंडळां वारी करतात. तातूंत सुमार 130 वारकऱ्यांचोय आसपाव आसता. ह्या सगल्यांक डाॅ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी परबीं दिलीं.
ह्या वेळार उलयतना उदयबुवा फडके हांणी ही वारी नवऊर्जा निर्माण करता म्हणपाचें सांगलें. दोन वर्सां कोरोनाक लागून वारीक वचप जालें ना. आमी आतां परत एक फावटीं उमेदीन पंढरपूराक वचूंक भायर सरल्यात अशेंय फडके हांणी सांगलें.
डाॅ. शेट्ये हांणी विधीवत पुजा करून वारकऱ्यांक शुभेत्सा दिल्यो. ह्या वेळार कितलेशेच मानेस्त हाजीर आसले. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणीय वारकऱ्यांक परबीं दिलीं.