विज्ञान दिसाचे फाटभूंयेर, ‘भोंवडेकार’येतात एकठांय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुरातन काळांत, आमचें जाण्टेले जांकां ‘भोंवडेकार’ म्हूण वळखताले, त्या सात जाणां मदलें लक्ष ओडून घेवपी दोन गिरे सद्या, सुर्यास्ता उपरांतचें, पश्चिमे कडलें मळब परजळायतात. आमचें सुर्यमंडळांत ते कशे फिरत आसतात, ताचें उत्तम उदारण ह्या दिसांनी तिनसांजेच्या वेळार, प्रत्यक्षांत, उकत्या दोळ्यांनी पळोवंक मेळटा. एकामेका पासून खूब पयस आशिल्ले गुरू आनी शुक्र गिरे, इल्ले- इल्ले करुन ‘मार्चाचे 1 आनी 2 तारखेक’, सामकें तेंकून दिसतले. जाण्टेल्यांनी त्या ‘सातूय भोंवडेकारांक’, कॅलेंडरांतल्या वाराच्या रुपांत ‘अमरत्व’ प्रदान केल्लें आसा. (दावे कडल्या साच्यांत – फाटल्या सप्तकांत, चंद्रा वांगडा आशिल्लें तांचें मदलें अंतर आतां खूब कमी जालां)

गौतम जल्मी

9764364269