वास्को पिझ्झा दुकानांत जनरेटराक उजो

वास्को डॉमिनीज पिझ्झाच्या जनरेटराक लागिल्लो उजो. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांवः वास्को मुंडवेल वाठारांतल्या डॉमिनीज पिझ्झा दुकानाच्या जनरेटराक उजो लागून 8 लाख रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती चिखली उजो पालोवपी दळा वतीन दिल्या. शॉर्ट सर्किटाक लागून त्या जनरेटराक उजो लागलो, अशें उजो पालोवपी दळाचे मुखेली दिलीप बिचोलकार हांणी सांगलें.

वास्को मुंडवेल आयएमएस गोमंतकांत वचपी रस्त्याचे कुशीक तें पिझ्झा दुकान आसा. सोमारा 30 ऑक्टोबराक सकाळीं 11.15 वरांच्या सुमाराक दुकानाच्या जनरेटराक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्याचें दुकानांतल्या कामगारांक दिसताच तांणी आनी हेरांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उपरांत आदले नगराध्यक्ष राऊत हांणी चिखलेच्या उजो पालोवपी दळाक हाची म्हायती दिली.

गोंय उजो पालोवपी दळाचे जवान येवचे आदीं आयएनएस गोमंतकाच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपाचो यत्न केलो. पूण तांकां येस येवंक ना. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण डॉमिनीज पिझ्झा आशिल्ले इमारतीच्या धनयान सकाळीं इमारतीचे कुशीक आशिल्लें सुके तण आनी रानवटी झाडां मारिल्लीं. घडये त्या वेळार तांणी जनरेटराच्यो वायरी काडून दुसरे कडेन दवरिल्ल्यो. कांय वेलार डॉमिनीज पिझ्झाच्या जनरेटराच्या वायरींनी शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागला आसुंये, असो दुबाव दुकानांतल्या कामगारांनी उक्तायला, अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.