वास्को दोन दुकानांक कुलप

दुकानाक सील मारतना पालिका निरिक्षक आनी कर्मचारी. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वेपार परवान्या बगर चलतालीं: नगराध्यक्ष

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः वेपार परवान्या बगर चालू आशिल्ल्या वास्कोच्या दोन दुकानांक मुरगांव पालिकेन कुलप मारलें. 250 परस अदीक दुकानां वेपार परवान्या बगर वा नुतनीकरणा बगर चालू आसात, अशें मुरगांव पालिका नगराध्यक्ष गिरीष बोरकार हांणी सांगलें.

मुरगांव पालिकेची तिजोरी रिती जाल्या. कर्मचाऱ्यांचो पगार दिवचे खातीर पालिकेक कसरत करची पडटा. हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार पालिकेक दुकानकारां कडल्यान येवपी थकबाकी वसूल जायना. वास्को कितलेशेच वेवसाय अशे आसात, जे पयशांचे बाबतींत पालिकेक फटयतात. हाचो परिणाम पालिकेक भोगचो पडटा.

मजगतीं, पालिकेन लेगीत सध्या थकबाकी वसुली खातीर नेट लायला. ही वसुली करतना कितल्याशाच दुकानकारां कडेन परवाने नात, तशेंच कांय जाण वेपार परवानो, नुतनीकरणा बगर आपलो वेवसाय करतात, अशें उक्तें जालां. अशा दोन दुकानांक सोमारा कुलप मारलें. तातूंतलें एक अंकिता बूकस्टॉल (चर्ची कुशीक). फाटलीं 20 वर्सां तें दुकान परवानो नासतना चलयताले. तशेंच एका हार्डवॅर दुकानाक कुलप मारलें. मुरगांव पलिकेक मार्केटांतल्यान सुमार 200 कोटी रुपया परस चड थकबाकी येवपाची सा. तशेंच चार व्हड आस्थापनां कडल्यान 400 कोटीं परस अदीकजकात (ऑक्ट्रॉय) कर येवपाचो आसा, अशी म्हायती पालिकेच्या एका आदल्या अधिकाऱ्यान दिल्या.