वास्को दोन गटांत मारपेट; एकलो जखमी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोनूय गटांतले लोकप्रतिनिधी पुलीस स्टेशनार; चर्चेचो विशय

मुरगांव: वास्को बायणा सोमारा मध्यान रातीं दोन गटांत जाल्ली बाचाबाची निमाणें मारपेटींत जावन एकलो जखमी जालो. ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला. ही मारपेट बायणा आनी मांगोरहील हांगासरल्या तरणाट्यां मदीं जाल्ल्यान प्रकरण पुलीस स्टेशनार पावलें. निमाणें ह्या प्रकरणाचेर उपाय काडपा खातीर दोगां लोकप्रतिनिधींक वास्को पुलीस स्टेशनार रातच्या 1.30 वरांच्या सुमाराक येवचें पडलें. पुलिसांनी दोनूय पंगडा आड कागाळ दाखल करून कांय दुबावीत तरणाट्यां आड गुन्यांव दाखल केल्ल्याची म्हायती मुरगांव म्हालाचे पुलीस उपअधिक्षक शेख सलीम हांणी दिली.

वास्को-बायणा वाठारांत सोमारा मध्यान रातीं दोन गटां मदीं पयलीं बाचाबाची जाली, उपरांत दोनूय गटां मदीं मारपेट जाली. हातूंत मांगोरहील गटांतल्या तरणाट्याक मारपेट जाल्ल्याची खबर ताच्या वांगड्यांक मेळ्ळी. तांणी घडणूक थळार धांव घेवन बायणांतल्या तरणाट्यांक मारपेट केल्ल्या प्रकरणांत जाप विचारली. उपरांत प्रकरण मारपेटीचेर पाविल्ल्यान एक तरणाटो गंभीर जखमी जालो. ताका बायणांतल्या तरणाट्यांनी रोखडोच चिखली उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल करून आपले लोकप्रतिनिधीक वयली सगली गजाल सांगली. लोकप्रतिनिधीन रोखडीच हॉस्पिटलांत धांव घेवन गंभीर जाल्ल्या तरणाट्याची विचारपूस केली. उपरांत तो आपले लोकप्रतिनिधीक घेवन वास्को पुलीस स्टेशनार दाखल जालो.

पुलीस स्टेशनार बायणांतल्या तरणाट्यां सयत तांचो लोकप्रतिनिधी आयिल्ल्याची म्हायती मांगोरहील तरणाट्यांक समजतकूच तांणी आपले लोकप्रतिनिधीक सगली म्हायती दिली. उपरांत मांगोरहील तरणाट्यां सयत तांचो लोकप्रतिनिधी वास्को पुलीस स्टेशनार दाखल जालो.

निमाणें दोन गटां मदीं जाल्ले मारपेटींत एकल्याक खर मारपेट जाल्ल्यान ताका चिखली सरकारी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. जाल्यार कागाळदार राहूल नायर हाणें सनी, संतोष, अंकी आनी हेरां आड पुलिशेंत कागाळ दाखल केली.

दोन लोकप्रतिनिधी पुलीस स्टेशनार आयिल्ल्यान पुलीस उपअधिक्षक शेख सलीम, प्रभारी पुलीस निरिक्षक आनंद शिरोडकार हांकां रातच्या वेळार पुलीस स्टेशनार येवचें पडलें.

निमाणें दोनूय लोकप्रतिनिधींनी ह्या प्रकरणांत योग्य तो उपाय काडटले अशे सांगलें. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी भादंसं 324, 323, 504, 506, 143, 145 कलमा खाला गुन्यांव दाखल केला. वास्को पुलीस स्टेशनाचे उपनिरिक्षक रोहन नागेशकार फुडलो तपास करतात.

मध्यान रातीं दोन लोकप्रतिनिधी पुलीस स्टेशनार आपआपल्या समर्थकां सयत दाखल जाल्ल्याची म्हायती सद्या वास्को शारांत चर्चेचो विशय थारला.