वास्को जाल्ले रांगोळी कार्यशाळेक बरो प्रतिसाद

रांगोळी कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ल्या प्रशिक्षणार्थीं वांगडा चंद्रकांत गांवस, आकाश नायक, गिरीष कोळंंबकार, सुर्यकांत गोसावी, अजीत परब आनी हेर.(अक्षंदा राणे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: सम्राट क्लब वास्को आनी श्रीराम विश्वकर्मा संस्थान मेस्तवाडो हांच्या जोड पालवान श्री राम विश्वकर्मा संस्थानांत आयोजीत रांगोळी कार्यशाळेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. हातूंत वट्ट 30  प्रशिक्षणार्थी वांटेकार जाल्ले. 

नामनेचे रांगोळी चित्रकार तशेंच राष्ट्रीय पांवड्यार नांव जोडिल्ले कलाकार आकाश नायक हांणी मार्गदर्शन केलें. हे कार्यशाळेंत रांगोळी चित्रकार आकाश नायक हांणी प्रशिक्षणार्थींक रांगोळी पद्धत, रांगोळी प्रकार, रांगोळी कशी घालची, चित्र काडून तातूंत रांगोळी कशी भरची हे विशीं म्हायती दिली. आकाश नायक हांणी प्रशिक्षणार्थींकडल्यान श्री साईबाबांची रांगोळी काडून घेतली.

रांगोळी कार्यशाळेचें उक्तावण उद्देजक तशेंच सम्राट क्लब वास्कोचे अध्यक्ष चंद्रकांत गांवस हांचे हस्तुकीं दिवली पेटोवन जालें. ह्या वेळार माचयेर आकाश नायक, श्री राम विश्वकर्मा संस्थानाचे अध्यक्ष दिपक च्यारी, देवेंद्र शिरोडकार, सम्राट क्लबाचे सचीव गिरीष कोळंबकार, रोहन बांदेकार हाजीर आशिल्ले. 

हे कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ल्या प्रशिक्षणार्थींक प्रमाणपत्रां भेटयलीं.