वाळपय 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती उत्सव

शिवजयंती आयोजन समिचीचे बसकेक हाजीर आशिल्ले पदाधिकारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपय शिवजयंती उत्सव समिती वतीन 19 फेब्रुवारीक शिवजयंती उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतले. समितीचो कार्याध्यश्र यशवंत गांवस हाणे ही म्हायती दिल्ली. आयोजन समितीन आपयल्ले बसकेंक  विनोद शिंदे, उदयसिंग राणे, प्रसाद खाडीलकार, उदय सावंत ,मिलिंद गाडगीळ, सुभाषचंद्र गावस हाजीर आशिल्ले.
सत्तरी तालुक्यांतल्या सरकारी आनी माध्यमीक विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर देशभक्तीचेर आदारीत समूह गीत गायन सर्त आयोजीत करतले. ही सर्त आयोजन करपाची जापसालदारी उदय सावंत हाचे कडेन दिल्या. तालुक्यांतल्या दिंडी पंगडां खातीर सर्त आयोजीत करपाचें  थारलां आनी सर्त मुखेली म्हणून मिलिंद गाडगीळ हाची निवड केल्या.
शिवजयंती दिसा वाळपय पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी म्हाराज गार्डनांत शिवजयंतीची मुखेल कार्यावळ जातली अशी म्हायती यशवंत गांवस हाणे दिली. माध्यमीक पावंड्या वयल्या विद्यार्थ्यांनी गीत गायन सर्तींत वांटेकार जावचे हे खातीर दरेका शाळेंतल्या संगीत शिक्षकांनी यत्न करचे अशें आवाहन विनोद शिंदे हाणे केलां. जयंती आयोजना संबंदी समितीच्या वांगड्यांनी सूचोवण्यो केल्यो. समितीची फुडली बसका घेवन जयंती कार्यावळीची रुपरेशा थारायतले.