वाळपय पालिका करतली 40 रित्या दुकानांची पावणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

20 ऑक्टोबर मेरेन बोली लावपाची मुजत

वाळपय, प्रतिनिधी ः वाळपय पालिकेन 40 रित्या दुकानांची पावणी करपाचें थारायलां. बोली लावपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. हांतूतल्यान पालिकेक येणावळ मेळटली. पूण हे संबंदी योग्य अभ्यास जावंक नाशिल्ल्यान बोली लावप्यांनी अजून तातूंत वांटो घेवंक ना. दुसरे वटेन आदीं भाड्यान दिल्ली दुकांना ज्या गिरायकांनी पालिकेक परत दिल्यांत तांचे कडल्यान ‘कोटी रुपयांचें’ देणें वसूल करपाक पालिकेक अपेस आयलां.
कोटी रुपया खर्च करून वाळपय पालिकेक सरकारा वरवीं दोन बरे प्रकल्प दिल्ले. शहराच्या मध्यभागांत आशिल्ल्या मार्केट कॉम्प्लेक्सांत आनी पालिका इमारती मुखार आशिल्ल्या प्रकल्पांत जायती दुकांना रिती आसात. फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या दुकांनाची पावणी करची, अशी मागणी सुरू आशिल्ली. पूण फाटलीं पांच वर्सां पालिकेन हांचे कडेन आडनदर केली.
आतां हे संबंदी एक नोटीस जारी करून पालिकेच्या इमारती मुखार आनी बाजारांतल्या प्रकल्पांतल्या वट्ट 40 दुकानांची पावणेची प्रक्रिया पालिकेन सुरु केलां.
बोली लावप्यांनी पालिके कडेन संपर्क सादचो आनी 20 ऑक्टोबर मेरेन कागदपत्रां पुराय करचीं अशी विनवणी प्रशासकी विभागान केल्या.