वाग वाठाराचे अधिसुचोवणेक मुजतवाड दिवची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-गोंय सरकाराचो खंडपिठांत अर्ज

पणजी : म्हादय वाठार वाग वाठार अधिसुचीत करपाची खंडपिठान दिल्ली मुजत सोंपपाक तीन दीस आसतानाच मुजतवाडी खातीर सरकारान अर्ज केला. खंडपिठान दिल्ली तीन म्हयन्यांची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता. अधिसुचोवणे खातीर मुजत वाडोवन दिवची, असो अर्ज केल्ल्याची म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली.

गोंय सरकारान तीन म्हयन्यांत म्हादय हो वाग वाठार अधिसुचीत करचो, असो आदेश खंडपिठान 24 जुलयाक दिल्लो. तीन म्हयन्यांची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता. म्हादय हो वाग वाठार अधिसुचीत करपाक लोकांचो विरोध आसा. हाका लागून वाग वाठार अधिसुचीत करपाची सरकाराची तयारी ना. सरकारान खंडपिठाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान याचिकेचेर सुनावणी जाल्या, पूण आदेशाक स्थगिती दिवंक ना. खंडपिठाचो आदेश कायम आसा. ताची कार्यवाही जावंक ना, जाल्यार खंडपिठाचो अवमान जावपाची भिरांत आसा. हाका लागून मुजत सोंपपा पयलीं सरकारान अधिसुचोवणी जारी करपाची मुजत वाडोवन दिवची, अशी मागणी करपी अर्ज केला. हो अर्ज खंडपिठांत सोमारा सुनावणेक येवपाची शक्यताय आसा.

खंडपिठाच्या आदेशाक सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलां. हो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आसा. तशेंच म्हादय वाठार हो अभयारण्य वाठार म्हूण अधिसुचीत जाला. वागाच्या जतनाये खातीर सरकार उपाय घेता. हाका लागून वाग वाठाराच्या अधिसुचोवणेक मुजतवाड दिवची, अशी मागणी अर्जांत केल्या.

अभयारण्याचे दावे निकालांत काडपाची प्रक्रिया सुरू

म्हादय अभयारण्याची अधिसुचोवणी 1999 वर्सा जारी जाल्ली. अभयारण्यांतल्या लोकांचे मालकी हक्काचे दावे निकालांत काडचे, अशें निर्देश खंडपिठान दिल्ले. वाग वाठाराच्या आदेशातूच हाचो उल्लेख आशिल्लो. ते प्रमाण अभयारण्य वाठारांतल्या लोकांचे मालकी हक्काचे दावे निकालांत काडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. अभयारण्य संरक्षण कायद्या खाला दावे निकालांत काडपाचे अधिकार उत्तर गोंय रानां अधिकाऱ्यांक दिल्या. खंडपिठाच्या आदेशाची कार्यवाही सुरू जाल्या, अशें अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें.