वाग वाठारः उच्च न्यायालयाची मुजत आयज सोंपता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुनावणे कडेन लोकांचें लक्ष

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः म्हादय अभयारण्याक ‘वाग वाठार’ म्हूण अधिसुचीत करपा संबंदांत उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक दिल्ली मुजत मंगळारा 24 ऑक्टोबराक सोंपता. ताका लागून सरकारान मुजतवाडी संबंदांत केल्ल्या अर्जाचेर न्यायालय केन्ना सुनावणी गेतलें आनी तातूंत कसलो निर्णय दितलें, हाचेर आतां गोंयकारांचें लक्ष लागलां.

म्हादय अभयारण्याक तीन म्हयन्यांत ‘वाग वाठार’ म्हूण अधिसुचीत करचें, वागांचे सुरक्षे खातीर आराखडो तयार करून तो निश्चीत काळा भितर केंद्रीय वाग संरक्षण प्रादिकरणाक मंजुरी खातीर धाडून दिवचो, प्राधिकारणान लेगीत रोखडीच ताका मंजुरी दिवची, अशे निर्देश उच्च न्यायालयान 24 जुलय 2023 ह्या दिसा गोंय सरकाराक दिल्ले. ह्या आदेशाक सरकारान पयलीं सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलें. ते उपरांत मुजत सोंपपाक मेजकेच चार दीस उरिल्ले आसतना, वाग वाठारा खातीर जे तरेचे निर्बंध लागू करतात, तशेंच निर्बंध अभ्यारण्याचे बाबतींतूय आसात, म्हादय अभयारण्यांत हे सगळे निर्बंध पाळटात, आतां मेरेन अभयारण्यांत अतिक्रमण जावंक ना, ते भायर ह्या प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत लेगीत सुनावणी चलता, ते खातीर म्हादय अभयारण्याक ‘वाग वाठार’ म्हूण अधिसुचीत करपाचो निर्णय घेवपा संबंदांत मुडतवाड दिवची, अशी माणी करपी अर्ज न्यायालयांत दाखल केला.


संबंदीत विशय सर्वोच्च न्यायालयांत आसा. ताका लागून उच्च न्यायालयांत अवमान जावपा सारकें तातूंत कांयच ना. हे विशीं फुडारांत कोणेय उच्च न्यायालयांत गोलो जाल्यार सरकार आपली बाजू मांडटलें.

  • देविदास पांगम. अ‍ॅडव्होकेट जनरल