वळवय बालनाट्य शिबीर आयज सावन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वळवयच्या ललितप्रभा नाट्यमंडळाचे वतीन बालनाट्य शिबीर आयोजीत केलां. हें शिबीर येता त्या सोमारा, 2 मे ते आयतार, 8 मे मेरेन सकाळीं 8.30 ते 11 वरां मेरेन सरकारी मुळावे विद्यालय, वळवयच्या सभाघरांत जातलें. भुरग्यां मदीं नाटका विशयांच्या कलागुणांक पसवण दिवपा खातीर आनी तांचेर शास्त्रोक्त संस्कार करपा खातीर हें बालनाट्य शिबीर आयोजीत केलां. ह्या शिबिरा खातीर नामनेचे रंगकर्मी विजयकुमार नायक हांचें मार्गदर्शन लाबतलें.
वळवय पंचक्रोशींतल्या 05 ते 15 पिराये गटांतल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांक तशेंच सुटयेंत हांगा रावपाक आयिल्ल्या सोयऱ्यांच्या भुरग्यांक ह्या शिबिरांत मुफत प्रवेश दितले. तरी वळवय पंचक्रोशींतल्या सगल्या बालकलाकारांनी ह्या शिबिराचो लाव घेवचो अशें आवाहन मंडळान केलां.