लोकाभिमुख जावप तशें सोंपें, पूण…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सगल्या खात्यांच्या, मंत्र्यांच्या आनी एकूणच सरकाराच्या कामगिरीचो दर स म्हयन्यांनी अहवाल तयार करपाचो बरो निर्णय राज्य सरकारान घेतला. मंत्र्यांनी आत्मकेंद्री जावन निर्णय घेनासतना लोकाभिमुख जावचें. खात्याचो कारभार पारदर्शक जावचो, अशें भाजपा समितीचे पयले बसकेंत पयर थारलें. खरें तर ही गजाल कोणाक सांगची पडपाक जायना. तरीय मंत्र्यांचे, आमदारांचे बसकेंत ह्या विशयाचेर भासाभास जाली, ही गोंयकारांचे नदरेन बरी गजाल. जाणकारांच्या मतान, कांय लोकप्रतिनिधी आत्मकेंद्रीत जाल्यात. ते स्वताच्या खात्या पुरतें, मतदारसंघा पुरतें पळयतात. लोकूय तशें जाहीर उलयतात. मंत्री हो पुराय राज्याचो आनी केंद्रीय मंत्री हो पुराय देशाचो आसता, ही गजालूच राजकारणाची आवड आशिल्ले लोक पसून विसरून गेल्यात. ताका लागून त्या खात्यां कडेन संबंदीत उदरगतीचीं कामां, नोकऱ्यांचो लाव थारावीक मतदारसंघांतल्या लोकांकूच मेळूनय फाटल्या 20-25 वर्सांच्या काळांत कोणेंच हाचे आड आवाज काडिल्लो ना. सोशल मिडियाचेर बोवाळ जाता. मात तो चुट्टेचो सोरोप. ताका खांपे राजकी फुडारी भियेताच अशें ना.
दरेकलो मंत्री नेमको कशें काम करता, ताची म्हायती दर स म्हयन्यांचो अहवाल सरकाराक दिवपाचें थारलां. तेन्ना जर कोण चुकीचो वागला वा चुकीचें कितें केलां जाल्यार ताचेर कारवाय जावची. पांच वर्सां उपरांत पक्षबदल करतकच ताची ‘कामगिरी’ कळटली आनी मागीर कारवाय जातली, हाका अर्थ ना. सगल्या खात्यांचे कारभार, वेव्हार पारदर्शक जावचे हे खातीर मंत्र्यांनी यत्न करचे, अशी सुचोवणी सगल्या मंत्र्यांक केल्या. म्हणल्यार कांय खात्यांचे कारभार, वेव्हार पारदर्शक आसनात अशें धरून चलपाचें? जीं खातीं लोकां कडेन चड लागींचीं आसात, तांचो कारभार चड नितळ, पारदर्शक आसूंक फावो. लोकांक तांणी बरी सेवा दिवंक फावो. देखीक भलायकी, बांदकाम, वीज, पर्यटन, येरादारी खातीं….!! येरादारी, बांदकाम (रस्ते, उदक) हांच्या विरोधांत अक्षरशा दर दिसा गोंयच्या दिसाळ्यांनी दोन तरी खबरो, पत्रां येतात. कांय लोकांच्या मतान, फाटलीं दोन तपां तपश्चर्या करून तांच्या पदरांत कांयच पडूंक ना. म्हणल्यार समस्या आसा तश्योच आसात. फाटलीं दोन वर्सां तर कोरोनाक लागून परिस्थिती सामकीच इबाडल्या. कसलोय प्रकल्प चालीक लायतना वा प्रत्येक पावल उबारतना फायदो आसा काय ना, हें पळोवप जाता, अशेंय लोकांक दिसता. विरोधक कितेंय उलयतात, वावड्या उडटात (पोंदां कितें तरी लासले बगर ओगीच धुंवर वयर वचना) ही गजाल खरी मानली तरी तशी संद सत्ताधारी पक्षान कोणाक दिवपाक जायना. किराचो दोळो हेंच अर्जुनाचें लक्ष्य आशिल्लें आनी ताणें ताचेरूच लक्ष केंद्रीत करून बाण सोडलो. लोकांचीं गरजेचीं विकास कामां हींच किराचो दोळो मानून चाळीसूय अर्जुनांनी बाण सोडले जाल्यार लक्ष्यभेद कित्याक जावचो ना?
रोजगार निर्मिती ही आयची सगल्यांत व्हडली समस्या. दुसरी समस्या मुलभूत सुविधांची. भौसाक चंद्र, सुर्य नाकात, दोन वेळाचें जेवण, हुस्क्या मेकळी न्हीद, शिक्षण, भलायकी, रोजगार मेळ्ळो की ते खूश. खात्यांनी रोजगार निर्मितीचेर भर दिवचो अशी सुचोवणी स्वता मुख्यमंत्र्यान केल्या. हे रोजगार थळाव्यांक प्राधान्य दिवन सगल्या मतदारसंघांनी वांटून वच्चे. देखीक, प्रकल्प पेडण्यां आसल्यार थंय पेडणेंकारांक नोकरी पयली. म्हापशेंकार, वाळपयकार, साखळेकार मागीर. दरेका खात्याचो व्हिजन डाॅक्यूमेंट, ब्ल्यू प्रिंट आसप गरजेचें. तोय लोकाभिमुख आसचो. गोंयचे अशे साबार डाॅक्युमेंट आसात. 2035 वर्सां मेरेनचे. तातूंत गोंयची सर्वांगी उदरगत कशी करची, ते विशीं सविस्तर बरयिल्लें आसा. ते तयार करपाक लाखांनी रुपया खर्च जाल्यात. ते चालीक कित्याक लायनात?
गोंय उदरगतीच्या मळार हेर राज्याचें तुळेन वयर सरतलें, हांगाच्या लोकांची अर्थीक थर वयर सरतलो जाल्यार सगल्या आमदार, मंत्र्यांनीच न्हय, तर सरकारी यंत्रणांनीय लोकाभिमुख जावप गरजेचें…. आनी आमी लोकांनीय बी.