लिंगीक अत्याचारा खातीर जाल्ली 10 वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त गोंय खंडपिठान केली रद्द

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः उत्तर गोंयांतल्या एके 16 वर्सां पिरायेचे चलयेचें अपहरण करून तिचे लिंगीक अत्याचार केल्ले खातीर पणजेच्या फास्ट ट्रेक आनी पोक्सो न्यायालयान एक 18 वर्सा पिरायेच्या तरणाट्याक 10 वर्सांची सश्रम बंदखण आनी 25 हजार रुपयांच्या दंडाची खास्य फर्मायल्ली. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान बंदखणीची ख्यास्त रद्द करून आरोपीची 25 हजार रुपयांची हमी आनी हेर अटीचेर जामिनाचेर सुटका केली.
ह्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी पिडेस्त चलयेच्या सोयऱ्यांनी केल्ले कागाळे वयल्यान अपहरणाचो गुन्यांव नोंद केल्लो. 7 सप्टेंबर 2020 दिसा फातोडेर चलयेचें अपहरण केल्लें अशें कागाळेंत नमूद केल्लें. पुलिसांनी तपास सुरू करून 9 सप्टेंबर 2020 दिसा कोल्हापूरच्यान चलयेची सुटका करून दुबावित तरणाट्याक अटक केल्ली. वैजकीय चांचणेत चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचें स्पश्ट जातगीर पुलिसांनी दुबाविता आड गुन्यांव दाखल केल्लो. पणजेच्या उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान दुबाविताची 15 सप्टेंबर 2020 दिसा सशर्त जामिनाचेर सुटका केल्ली.
उपरांत पुलिसांनी दुबाविता आड गोंय बाल कायद्याचें कलम 8 रद्द करून पोक्सो कायद्या खाला फास्टट्रेक आनी पोस्को न्यायालयांत आरोपपत्र सादर केल्लें. न्यायालयान ताका दोशी थारावन 10 वर्सांची सश्रम बंदखण आनी 25 हजार रुपयांच्या दंडाची ख्यास्त फर्मायल्ली. आरोपीन हे ख्यास्तीक गोंय खंडपिठांत आव्हान दिल्लें. सोमाराक ह्या प्रकरणाची सुनावणी जाली. आरोपी केशीचे सुनावणे वेळार जामिनाचेर आशिल्लो. ताणे ते मजगतीं खंयचेय अटीचें उल्लंघन केलें ना असो युक्तिवाद आरोपी वतीन अॅड कौतुक रायकार हाणे खंडपिठांत केलें. आव्हान याचिकेंत तथ्य आशिल्ल्याचें निरीक्षण नोंद करून खंडपिठान याचिका दाखल करून घेतली आनी उपरांत 25 हजार रुपयांचे हमीचेर आनी दर पंदरा दिसानी पर्वरी पुलीस स्टेशनांत हजेरी लावपाचे अटीचेर तांका जामीन दिलो.